Samenwerkingen in Buitenschoolse Cultuureducatie Vught

10 mei 2019

In 2018 hebben met ondersteuning en betrokkenheid van Plaza Cultura meerdere projecten plaats gevonden in het kader van innovatie buitenschoolse cultuureducatie in de Gemeente Vught. Een ambitie van de gemeente is om meer activiteiten te ontplooien, die in samenwerking mét de jeugd worden vormgegeven. Daarbij wordt samenwerking tussen diverse partijen (cultuur ism anderen) toegejuicht.
Heleen houdt zich sinds april 2018 bezig met deze nieuwe uitdaging. 

Hier lees je haar korte indruk van afgelopen jaar:Wij weten en kunnen heel veel..... maar we kunnen (en willen) ook veel van jullie leren, zo sprak een jongen van 14 jaar tegen een (volwassen) netwerk van cultuuraanbieders en jeugd- en jongerenwerkers uit Vught. De ontmoeting tussen oud(er) en jong(er) en gesprekken over kunst en cultuur doen mij altijd glimlachen.
We hebben als volwassenen, met "al onze levenswijsheid en bagage", uiteraard wat te brengen en heel wat kennis in pacht. Maar steeds weer als ik spreek met kinderen en jongeren word ik me bewust van de andere blik die zij op de wereld en op de betekenis van kunst hebben. En met "spreek", bedoel ik ook even écht naar ze luisteren, doorvragen en zonder oordeel proberen mee te gaan in hun ideeën.
Interessant is dat sommige culturele en creatieve ideeën met ondersteuning van het Innovatiebudget Buitenschoolse Cultuureducatie werkelijkheid kunnen worden!

Als kersvers Plazameisje ben ik afgelopen jaar begonnen als coördinator buitenschoolse cultuureducatie. Verbinden, inspireren, onderzoeken en faciliteren; niet sturend, maar meebewegend en uitgaand van dat wat er is, leeft en beweegt. Vught blijkt een rijk veld aan cultuuraanbieders te hebben en ik weet dat ik ze nu (een jaar later) nog niet allemaal heb ontdekt en ontmoet. Ook aan jongeren ontbreekt het niet; maar waar bevinden die zich en waar willen ze zich voor inzetten en aan verbinden?
De ambitie om voor én door de jeugd activiteiten te ontplooien is prachtig. En de zoektocht van hoe je dat passend en betekenisvol voor alle partijen doet, is een uitdaging.
Wat ik afgelopen jaar heb zien gebeuren is een beweging richting elkaar: culturele partijen onderling kijken elkaar aan, maar kijken en luisteren ook naar de jeugd en naar partijen die op andere manieren betrokkenheid tonen.

  • Een nieuw festival is opgestaan en bezig om dit jaar voor de tweede keer vorm te krijgen in samenwerking met jongeren: Vught Ontmoet Nieuw Talent!
    Met onderdelen zoals: een cultuurchallenge, een ontmoeting met ondernemers en een muziekavond voor jongeren. Op woensdagavonden zit een enthousiaste groep jongeren in Elzenburg bij elkaar om plannen te maken en uit te voeren, onder begeleiding van procesbegeleiders Xander en Steven (AVE -Experience). 
     
  • In en rondom Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg onstaan allerlei plannen en ideeën met jongeren: zo biedt de zomerschool voor jongeren van Welzijn Vught de mogelijkheid voor 13+ers om ook in de zomer interessante workshops te volgen; er worden met kunstdocent Carola Mokveld en beheerder Charlotte plannen gesmeed om gave muurschilderingen in het gebouw te realiseren, een groep jongeren volgde grafittiworkshops bij urban artist Joep van Gassel; in samenwerking met MOVE wordt een heuse sport&cultuurdag voor 11+ ers opgezet, de kunstactiviteiten in het atelier van Jeugdwerk Rozenoord krijgen in samenwerking met kunstdocenten, vrijwilligers en de jeugd nieuw leven in geblazen en in samenwerking met o.a. van Bijnen Theaterproducties en een denktank van 4 jongeren wordt een theaterweek voor jongeren ontwikkeld.
     
  • Dan is daar nog het PietertjesPad. Een erfgoedroute door en voor de jeugd in Vught. Ontwikkeld in samenwerking met groep 7 van basisschool De Springplank, De Petrus, leerkracht Vera, het Vughts Museum, illustrator Saskia van Oversteeg en Erfgoed Brabant. In juni wordt dit bijzondere pad gelanceerd en is het door iedereen (jong en oud) te bewandelen.

Er staan nog meer plannen en samenwerkingen op stapel. En met enthousiasme en nieuwsgierigheid hoop ik te kunnen blijven luisteren naar de jeugd, geïnspireerd te worden door cultuuraanbieders en andere samenwerkingspartners in het veld.
Kunst- en cultuuractiviteiten in de buitenschoolse tijd in Vught groeien.... en iedereen..... jong en oud, professioneel of amateur.... groeit daarin mee.

Heb jij een mooi plan of idee op het gebied van buitenschoolse kunst- en cultuureducatie met en voor de jeugd van 4 - 18 jaar in Vught?
Neem gerust contact met mij op!

Heleen