Schatten van Zonneheuvel | Beter een ......

31 mei 2021

Beter een…

Wie kent de uitspraak niet: beter een goede buur dan een verre vriend… Maar hoe is dat tegenwoordig? En zo tijdens en na Corona? Kennen we elkaar, onze buren nog wel?

In de buurt de Zonneheuvel zijn sinds kort vier nieuwe vrijwillige wijkondersteuners gestart, die weliswaar al een poos in de wijk wonen, die graag hun handen uit de mouwen willen steken om het wel en wee in de wijk positief te ondersteunen daar waar nodig en gewenst is. Het initiatief van vrijwillige wijkondersteuners is in samenwerking met Welzijn Vught opgezet en loopt in meerdere buurten in Vught.

Samen met deze vrijwillige wijkondersteuners is er een projectgroep Schatten van Zonneheuvel  samengesteld, met afvaardiging van de wijkondersteuners, Welzijn Vught, Charlotte van Beuningen, MOVE Vught, Carola Mokveld en Plaza Cultura. Er gaan de komende anderhalf jaar meerdere activiteiten in de wijk opgestart worden. Projecten die de kans geven elkaar (beter) te leren kennen en te ontmoeten. Het zou prachtig zijn als door het ontwikkelen van positieve nieuwsgierigheid naar wie die ander nu werkelijk is, je meer voor elkaar kunt betekenen in lengte van dagen.

De eerste activiteit is het organiseren van een grote wijkwandeling die half juni plaatsvindt voor de bewoners van Zonneheuvel, jong en oud, alleen gaand, gezin enz.! Het is niet zo maar een wandeling, maar we gaan met elkaar op zoek naar voor jou speciale plekken in de wijk en delen deze plekken met elkaar. Het plekje wat nog niet bekend is, zal nooit meer vergeten worden als je er langs loopt. Deze wandeling vindt plaats onder begeleiding van de werkgroep samen met nog andere wijkbewoners en afvaardiging van Erfgoed Brabant. Deze groep heeft in de voorbereiding een korte cursus gevolgd om deze wijkwandeling te begeleiden.

Voor de financiële ondersteuning van De Schatten van Zonneheuvel heeft onder andere Prins Bernhard Cultuurfonds een subsidie toegekend.

Meer informatie is op te vragen bij Welzijn Vught via Frank Mulkens,
info@welzijnvught.nl