Spettertijd op ojbs de Lichtstraat

7 maart 2018

Onze school werkt volgens het Jenaplan-concept. Daarbij staan niet de methodes centraal, maar de ontwikkeling van het kind. We denken dan niet alleen aan rekenen, taal en spelling maar ook aan de ontwikkeling op cultureel gebied. Met Spettertijd proberen we hier voor een deel vorm aan te geven.

Wat houdt spettertijd in?

Tijdens Spettertijd kunnen de kinderen deelnemen aan workshops. De kinderen kunnen kiezen uit verschillende disciplines. Het aanbod is erg gevarieerd. Denk hierbij aan batikken, dans, drama, beeldende vorming en animatie. Doordat je met kleine groepjes werkt, kun je de kinderen meer aandacht geven. Hierdoor kun je ook intensieve technieken aanbieden. Kinderen worden tijdens de workshops uitgedaagd en ontdekken nieuwe talenten bij zichzelf.

Je hoort dan regelmatig reacties als: “Ik wist niet dat ik dit kon!”

Naast het aanleren van technieken en kennismaken met materialen, leren kinderen o.a. ook samenwerken, zichzelf uiten, zichzelf presenteren, reflecteren en respect hebben voor elkaars creativiteit.

Hoe organiseren we Spettertijd?

Spettertijd vindt drie keer per jaar plaats op vrijdagochtenden, in blokken van twee weken. We spetteren per bouw. Er zijn dus drie rondes: een ronde voor de onderbouw, één voor de middenbouw en één voor de bovenbouw. De kinderen tekenen vooraf in voor de workshops. De workshops worden verzorgd door leerkrachten en ook door ouders, oud-ouders en kunstvakdocenten waardoor we ook samenwerken met onze culturele omgeving. Deze mensen hebben allemaal expertise op het gebied van de workshop die zij geven.

Data 2018

De eerste Spettertijd van dit kalenderjaar vindt plaats op vrijdag 16 en 23 maart 2018.

Workshops onderbouw

 • Dans door Lindsay van the Hip Hop Basement
 • Muziek door Sofie Boon (stage opdracht vanuit de cursus Grondstof)
 • Beeldende kunst door Lea Adriaans en Carola Mokveld.
 • Toneel door Gerda (leerkracht).

 Workshops middenbouw:

 Workshop bovenbouw:

 • Dans door Lindsay van the HIp Hop Basement
 • Muziek door Sofie Boon (stage opdracht vanuit de cursus Grondstof)
 • Beeldende kunst door Lea Adriaans, Karel den Biggelaar en Carola Mokveld
 • Toneel door Ida (leerkracht)
 • Fotografie door Nina Denaux
 • Mozaïek door Henrike van de Broek
 • Aquarelleren door Ilse en Anita (leerkrachten)
 • Sokpoppen door Mirte (leerkracht)

 Eerdere edities van Spettertijd zijn terug te bekijken in het fotoalbum op deze website.