Buitenschoolse cultuureducatie en het sociaal domein

Plaza Cultura heeft van de gemeente Vught de opdracht gekregen een actieve rol te spelen om kunst en cultuur voor álle Vughtenaren aan te jagen. Door verbindingen te maken tussen het culturele veld en doelgroepen die nu nog niet automatisch voor elkaar in beeld zijn; met specifieke aandacht voor jongeren en het sociaal domein. Wat de gemeente graag voor zich ziet is dat innovatieve en duurzame generatie-overstijgende projecten worden ontwikkeld en dat hierbij ook wordt gekeken naar een diversiteit van doelgroepen onder de bewoners van Vught. Dit kunnen inwoners zijn die verbonden zijn aan het verenigingsleven, (zorg)instellingen maar ook individuen met een smalle beurs of met een andere culturele achtergrond. Om projecten en samenwerkingen te kunnen ondersteunen heeft Plaza Cultura een activiteitenbudget beschikbaar, wat zij in mag zetten om initiatieven te ondersteunen. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.

Theaterproject "Stel je voor..."

Een voorstelling over vrijheid, gemaakt door jong en oud

‘Stel je voor’ is een nieuwe manier van omgaan met herdenken. Jongeren en ouderen zijn samengebracht om met hun eigen kijk op het thema vrijheid een voorstelling te maken. Het maakproces an sich is daarbij al heel waardevol, omdat, gezien het ontvallen van getuigen, het stokje moet worden overgedragen. Daarbij verandert er vanalles, en dat zal het de komende jaren blijven doen. ‘Stel je voor’ is een unieke overgang in herdenken, en dat wilden we samen met het publiek doen op 16 en 17 mei 2020, op het terrein van voormalig Kamp Vught. Vanwege de corona-crisis wordt er gezocht naar een nieuwe datum voor de uitvoering van "Stel je voor...".

Het project is geïnitieerd, ontwikkeld en wordt uitgevoerd met:

Fleur van Rijn - theaterdocent / theatermaker
Xander Beks - Producent
Klaas van Eijkeren - film & communicatie

"Stel je voor..."wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie uit het activiteitenbudget van Plaza Cultura en de Gemeente Vught.

Meer informatie: 
http://eecwo1.nl/stel-je-voor/

stel je voor

TRY OUT - sports, art & creation

Kunst, cultuur en sport voor jongeren

In samenwerking met MOVE Vught heeft Plaza Cultura de TRY OUT ontwikkeld. Een dagdeel (in de vakantie) waarop jongeren van groep 7-8 en VO klas 1-2 kennis kunnen maken met sport en cultuur. Daarbij werken we samen met sport- en cultuuraanbieders uit Vught.

Binnen zowel sport- en cultuuractiviteiten in de naschoolse tijd in Vught zien we een terugval in deelname van jongeren tussen de 12-16 jaar. Verschillende factoren spelen hierbij een rol: overgang naar VO, huiswerk, onzekerheid, andere activiteiten, enzovoort. Om te onderzoeken of we gezamenlijk activiteiten kunnen vormgeven en aanbieden met en voor jongeren bundelen MOVE en Plaza Cultura de krachten. Hoe bieden we activiteiten aan die aansluiten bij de jongeren in Vught?

Try Out Crew
De TRY OUT middagen worden samen met een groepje jongeren voorbereid: dit team noemen we de TRY OUT CREW.
De crew denkt mee over de soort activiteiten, organisatie van de dag en de PR.

Try Outs

  1. De eerste TRY OUT vond plaats op 17 oktober 2019 en was een succes. Er deden 21 jongeren mee met freerunnen, capoeira, fotografie en/of hiphop. Zie HIER een beeldverslag.
  2. De tweede TRY OUT vond plaats op 27 februari 2020. Er deden ruim 25 jongeren mee met koken, streetsmash volleybal, percussie en indoor soccer. Zie HIER een impressie van de middag.

Instagram
De ontwikkelingen rondom de TRY OUT zijn te volgen via instagram: tryoutvught.

TRY OUT Vught

Week van de Toegankelijkheid

Plaza Cultura is via de Gemeente Vught door Samen Sterk in de Wijk benaderd om samen met hen na te denken over de culturele invulling van deze Week van de Toegankelijkheid. Daarbij wordt is een divers programma uitgerold, waarbij bestaande activiteiten met een 'toegankelijk' tintje worden uitgevoerd en nieuwe activiteiten voor kleine verrassingen en bewustzijn zorgen. Hoe zorgen we ervoor dat (culturele) activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn?

Momenteel zijn we betrokken bij de voorbereidingen voor de Week van de Toegankelijkheid van 5 t/m 9 oktober 2020.

Zie hier een kleine blik op wat we deden in 2019:

Week van de Toegankelijkheid - 7 t/m 11 oktober 2019
Lekker vrij! Doen wat je zelf wilt.

De activiteiten in deze week hebben allemaal te maken met vrije tijd en cultuur. 

De week start met een kick-off in het gemeentekantoor van Vught. Dansdocenten van project COLLAB (MDM) zullen met een kleine CHOREOGRAFIE de Week van de Toegankelijkheid openen. 

In het gemeentekantoor is de expositie BELEEF te ervaren, met werk van diverse kunstenaars: (F)luisterkussens van Gijs van Bon en Inge Raadschelders, Het onzichtbare in woorden gieten van Anne van den Heuvel, KozieMe van Tactile Orchestra.

Carola Mokveld, docent en beeldend kunstenaar, geeft BEELDENDE WORKSHOPS, waarbij de kracht van de mens centraal staat. Speciaal zijn mensen met een kwetsbaarheid welkom.

Diverse DANSGROEPEN in Vught besteden aandacht aan 'dansen met een beperking', door met de groep te dansen met een blinddoek om, of zittend te bewegen. De verschillende volwassenen en kindergroepen geven een open les, waar iedereen welkom is om te komen kijken of om mee te doen. 

In samenwerking met Reinier van Arkel wordt voor Cultuurnetwerk Vught een WANDELING over Zorgpark Voorburg georganiseerd. Tijdens deze wandeling komt het erfgoed en de geschiedenis van het terrein onder de aandacht en wordt er ook uitgewisseld over de betekenis van kunst en cultuur voor bewoners, bezoekers en betrokkenen op het terrein.

Ook geeft smartlappenkoor 'Onbekrommert' een openbare repetitie en worden er op woensdag appeltaarten gebakken voor en door iedereen in De Huiskamer van Vught.

Meer informatie over het programma en de tijden is te vinden op de website van SAMEN STERK IN DE WIJK.

week van de toegankelijkheid

Pietertje op avontuur met Isabella

Kunstlessen met een vleugje geschiedenis voor kids van 7 t/m 12 jaar

Deze kunstlessen zijn een initiatief van Saskia van Oversteeg in samenwerking met het Vughts Museum, Stichting Fort Isabella Kazerne en Plaza Cultura.

Kinderen maken samen een beeldboek over Pietertje, Isabella en de geschiedenis van Fort Isabella o.a. als onderdeel van de Zuiderwaterlinie.
In samenwerking met de verschillende partners wordt vormgegeven aan het geschiedenis verhaal, dat kinderen gaan verbeelden met verschillende beeldende disciplines; zoals tekenen, schilderen, boetseren, druktechniek en fotografie.
Illustrator Saskia van Oversteeg verzorgt de beeldende lessen. Vrijwilligers van het Vughts Museum en Stichting Fort Isabellakazerne worden betrokken bij het vertellen en ervaren van het verhaal.

Meer informatie vind je via deze LINK.

Pietertje Isabella

Website Vught Beweegt - 0-100 platform

Met trots presenteren MOVE Vught en Plaza Cultura vanaf 8 april 2020 de nieuwe website Vught Beweegt.
Het online platform met creatief, educatief en sportief aanbod in de vrije tijd, voor álle inwoners van 0 tot 100 jaar in de gemeente Vught.

De afgelopen twee jaar hebben sport- en cultuuraanbieders uit Vught en Cromvoirt hun activiteiten voor basisschoolleerlingen zichtbaar kunnen maken via Sjors Sportief en Sjors Creatief. Vanwege het enorme succes en de mooie kansen voor uitbreiding, gericht op álle Vughtenaren, bewegen we ons nu naar www.vughtbeweegt.nl!

Naast aanbod van sportverenigingen, kunstenaars en culturele organisaties zijn op het platform ook educatieve activiteiten te plaatsen, zoals lessen programmeren, taalles of omgaan met de computer.

Woon jij in Vught of Cromvoirt?
Ben jij tussen de 0-100 jaar?
Ben je op zoek naar een creatieve, educatieve of sportieve activiteit die bij jou past?

óf
Wil jij jouw activiteiten in de gemeente Vught onder de aandacht brengen?

óf
Ben je gewoon enorm nieuwsgierig wat Vught allemaal te bieden heeft?

Bezoek dan www.vughtbeweegt.nl

Vught Beweegt

Aandacht voor kinderarmoede in sport en cultuur

Aandacht voor (kinder)armoede

In samenwerking met de coördinator kinderarmoede en MOVE Vught proberen we het onderwerp armoede onder de aandacht te houden. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen deel kan nemen aan activiteiten, zonder dat de kosten een probleem zijn? 
Mocht u vragen over kinderarmoede hebben dan kunt u altijd een mail sturen naar Ellen Huinink: mail@ellendoet.nl 

Activiteiten in het kader van (kinder-)armoede:

  • In januari 2020 bespraken we met sport- en cultuuraanbieders hoe de "Signalenkaart Armoede" een hulpmiddel kan zijn bij het herkennen en bespreekbaar maken van financiële zorgen in de gezinssituatie van jeugdleden. Dit komt vaker voor dan we soms zien of beseffen.
    Iedereen, die bij een sport- en/of cultuuraanbieder actief is, was welkom om met elkaar in gesprek te gaan over armoede onder jeugdleden. De avond werd in samenwerking met MOVE Vught en Plaza Cultura georganiseerd en werd begeleid door Ellen Huinink, coördinator kinderarmoede. We nodigenden naast bestuursleden ook nadrukkelijk begeleiders, trainers, docenten uit die met de jeugdleden, kinderen en jongeren werken.


REGELINGEN
Binnen de gemeente Vught bestaan diverse regelingen om deelname mogelijk te maken voor kinderen (en volwassenen) uit gezinnen met een kleine beurs. Heb je hier vragen over, neem gerust contact met ons op:

  • Met de regeling 'Meedoen' vergoedt de gemeente (een deel van) de kosten om mee te doen aan activiteiten in de samenleving.
  • Jeugdfonds Vught wil dat alle kinderen en jongeren de kans krijgen om mee te doen aan onze Vughtse samenleving. Het fonds ondersteunt (projecten voor) kinderen en jongeren met een eenmalige financiële bijdrage.
  • Het Jeugdfonds Sport & Cultuur ‘s Hertogenbosch-Vught betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek – of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. Plaza Cultura (Heleen) is intermediair voor dit fonds.
  • Stichting Leergeld biedt kansen om kinderen deel te laten nemen aan binnenschoolse en buitenchoolse activiteiten.
  • Sam& voor een land zonder kinderarmoede is een verzamelsite waar je voor jezelf of andere mensen ondersteuning kan aanvragen.
armoede