Buitenschoolse cultuureducatie en het sociaal domein

Plaza Cultura heeft van de gemeente Vught de opdracht gekregen een actieve rol te spelen om kunst en cultuur voor álle Vughtenaren aan te jagen. Door verbindingen te maken tussen het culturele veld en doelgroepen die nu nog niet automatisch voor elkaar in beeld zijn; met specifieke aandacht voor jongeren en het sociaal domein. Wat de gemeente graag voor zich ziet is dat innovatieve en duurzame generatie-overstijgende projecten worden ontwikkeld en dat hierbij ook wordt gekeken naar een diversiteit van doelgroepen onder de bewoners van Vught. Dit kunnen inwoners zijn die verbonden zijn aan het verenigingsleven, (zorg)instellingen maar ook individuen met een smalle beurs of met een andere culturele achtergrond. Om projecten en samenwerkingen te kunnen ondersteunen heeft Plaza Cultura een activiteitenbudget beschikbaar, wat zij in mag zetten om initiatieven te ondersteunen. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.

Kunst Kameraadje

Het coronavirus is besmettelijk, ons gedrag is besmettelijk.
Iedere goede daad kan als een virus rondgaan, misschien nog wel  sterker en sneller dan het coronavirus.

(Rutger Bregman, De Correspondent  in DWDD)

Hoe brengen we de kracht van kunst bij de mensen die nu een steuntje in de rug kunnen gebruiken?
Plaza Cultura wil graag een brug slaan met het project Kunst Kameraad(je). Als marktplaats voor cultuureducatie willen we kunstenaars en mensen in een kwetsbare situatie (met gepaste afstand) tot elkaar brengen.

Wat doen we?
Het Kunst Kameraad(je) traject zorgt voor een (digitale of telefonische) ontmoeting tussen een kwetsbaar persoon/gezin en een kunstenaar. Vanuit deze ontmoeting ontwikkelt de kunstenaar een klein werkje voor deze persoon: een liedje, gedichtje, schilderijtje, foto, tekening of iets anders. Een klein en persoonlijk gebaar.
De kunstenaar deelt dit gebaar per post, digitaal, of op een andere manier en deelt waarom hij/zij dit heeft gemaakt. De ontvanger kan een reactie teruggeven.
Soms maken de maatjes samen of krijgt de ontmoeting op een andere manier vorm.

Voor wie?
Kwetsbare (aren't we all?) Vughtenaren, jong en oud (individueel/gezin).
Deze mensen worden geworven met ondersteuning van bijvoorbeeld: Vughterstede, Reinier van Arkel, jongerenwerk Vught, Charlotte van Beuningenstichting, Vluchtelingenwerk, Robbert Coppens Stichting, ABZ, Stichting Mariton, Toegankelijk Vught, coördinator kinderarmoede Vught en anderen. Mensen die belangstelling hebben kunnen ook zichzelf aanmelden, of een vriend, kennis of buurman/vrouw.

Met wie?
Kunstenaars van allerlei disciplines uit (of werkzaam) in de gemeente Vught.
Deze kunstenaars worden betrokken en gekoppeld door Plaza Cultura. De koppeling gebeurt, voor zover dat mogelijk is, op basis van interesse, beschikbaarheid en persoonlijkheid van beide deelnemers. Voor de kunstenaars is een kleine vergoeding beschikbaar.

Ken je iemand....?
Ken je iemand, woonachtig in de gemeente Vught, die wel en persoonlijk en kunstzinnig gebaar kan gebruiken? Neem dan contact op met Heleen (heleen@plazacultura.nl  06-48503935). Dan gaan we bekijken of we hem of haar kunnen matchen met een kunstenaar.

Kijk naar de digitale tentoonstelling op www.kunstkameraadje.nl.

Kunstkameraadje

Cultuur Café & Lerend Netwerk

Cultuurnetwerk Vught ontmoet....
Een paar keer per jaar geven we vorm aan het Cultuur Café, in samenwerking met Cultuurnetwerk Vught.
Tijdens het Cultuur Café komen cultuuraanieders en samenwerkingspartners bijeen om elkaar te ontmoeten, kennis te delen, inspiratie op te doen, actualiteiten te bespreken en meer...

Zo besteedden we in eerdere cafés aandacht aan thema's als: jongeren, de nieuwe cultuurnota, zichtbaarheid van het netwerk, samenwerking en bronnen van inspiratie.

Laatste Cultuur Cafés

Klein comité en Lerend netwerk
Wel hebben we achter de schermen doorgewerkt met een kleine afvaardiging van het Cultuur Café. Elske Helmich van Babel, Carola Mokveld, kunstenares en Peter van Duppen van Reinier van Arkel hebben samen met Plaza Cultura nagedacht hoe het netwerk van het Cultuur Café voortgezet kan worden in een lerend netwerk. De vraag is dan vooral, hoe leren we elkaar kennen vanuit de inhoud, zodat je kunt samenwerken om in Vught te komen tot een bloeiend cultureel netwerk binnen de kunsten, sociaal domein en jongeren. We gaan met deze groep ook het volgende Cultuur Café vormgeven.

Volgend Cultuur Café
De volgende Cultuur Cafés Vught staan nu gepland:

 • Maandag 22 november van 16:00-20:00 uur - Waardengedreven met Stephan Ummelen
 • Februari: Cultuurweek 2022
Cultuur Cafe jan 2020

Theaterproject "Stel je voor..."

Een voorstelling over vrijheid, gemaakt door jong en oud

‘Stel je voor’ is een nieuwe manier van omgaan met herdenken. Jongeren en ouderen zijn samengebracht om met hun eigen kijk op het thema vrijheid een voorstelling te maken. Het maakproces an sich is daarbij al heel waardevol, omdat, gezien het ontvallen van getuigen, het stokje moet worden overgedragen. Daarbij verandert er vanalles, en dat zal het de komende jaren blijven doen. ‘Stel je voor’ is een unieke overgang in herdenken, en dat wilden we samen met het publiek doen op 16 en 17 mei 2020, op het terrein van voormalig Kamp Vught. Vanwege de corona-crisis wordt er gezocht naar een nieuwe datum en alternatief voor de uitvoering van "Stel je voor...".

Het project is geïnitieerd, ontwikkeld en wordt uitgevoerd met:
Fleur van Rijn - theaterdocent / theatermaker
Xander Beks - Producent
Klaas van Eijkeren - film & communicatie

"Stel je voor..."wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie uit het activiteitenbudget van Plaza Cultura en de Gemeente Vught.

Meer informatie: http://eecwo1.nl/stel-je-voor/

stel je voor

TRY OUT - sports, art & creation

Kunst, cultuur en sport voor jongeren

In samenwerking met MOVE Vught heeft Plaza Cultura de TRY OUT ontwikkeld. Een dagdeel (in de vakantie) waarop jongeren van groep 7-8 en VO klas 1-2 kennis kunnen maken met sport en cultuur. Daarbij werken we samen met sport- en cultuuraanbieders uit Vught.

Binnen zowel sport- en cultuuractiviteiten in de naschoolse tijd in Vught zien we een terugval in deelname van jongeren tussen de 12-16 jaar. Verschillende factoren spelen hierbij een rol: overgang naar VO, huiswerk, onzekerheid, andere activiteiten, enzovoort. Om te onderzoeken of we gezamenlijk activiteiten kunnen vormgeven en aanbieden met en voor jongeren bundelen MOVE en Plaza Cultura de krachten. Hoe bieden we activiteiten aan die aansluiten bij de jongeren in Vught?

Try Out Crew
De TRY OUT middagen worden samen met een groepje jongeren voorbereid: dit team noemen we de TRY OUT CREW.
De crew denkt mee over de soort activiteiten, organisatie van de dag en de PR.

Try Outs

 1. De eerste TRY OUT vond plaats op 17 oktober 2019 en was een succes. Er deden 21 jongeren mee met freerunnen, capoeira, fotografie en/of hiphop. Zie HIER een beeldverslag.
 2. De tweede TRY OUT vond plaats op 27 februari 2020. Er deden ruim 25 jongeren mee met koken, streetsmash volleybal, percussie en indoor soccer. Zie HIER een impressie van de middag.
 3. De derde TRY OUT vond plaats op 16 juli 2020. Er deden 20 jongeren mee met hiphop en graffiti.
  Zie HIER een impressie van de middag.

Instagram
De ontwikkelingen rondom de TRY OUT zijn te volgen via instagram: tryoutvught.

TRY OUT Vught

Week van de Toegankelijkheid

Plaza Cultura is via de Gemeente Vught door Samen Sterk in de Wijk benaderd om samen met hen na te denken over de culturele invulling van deze Week van de Toegankelijkheid. Daarbij wordt is een divers programma uitgerold, waarbij bestaande activiteiten met een 'toegankelijk' tintje worden uitgevoerd en nieuwe activiteiten voor kleine verrassingen en bewustzijn zorgen. Hoe zorgen we ervoor dat (culturele) activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn?

Momenteel zijn we betrokken bij de voorbereidingen voor de Week van de Toegankelijkheid van 5 t/m 9 oktober 2020.

Zie hier een kleine blik op wat we deden in 2019:

Week van de Toegankelijkheid - 7 t/m 11 oktober 2019
Lekker vrij! Doen wat je zelf wilt.

De activiteiten in deze week hebben allemaal te maken met vrije tijd en cultuur. 

De week start met een kick-off in het gemeentekantoor van Vught. Dansdocenten van project COLLAB (MDM) zullen met een kleine CHOREOGRAFIE de Week van de Toegankelijkheid openen. 

In het gemeentekantoor is de expositie BELEEF te ervaren, met werk van diverse kunstenaars: (F)luisterkussens van Gijs van Bon en Inge Raadschelders, Het onzichtbare in woorden gieten van Anne van den Heuvel, KozieMe van Tactile Orchestra.

Carola Mokveld, docent en beeldend kunstenaar, geeft BEELDENDE WORKSHOPS, waarbij de kracht van de mens centraal staat. Speciaal zijn mensen met een kwetsbaarheid welkom.

Diverse DANSGROEPEN in Vught besteden aandacht aan 'dansen met een beperking', door met de groep te dansen met een blinddoek om, of zittend te bewegen. De verschillende volwassenen en kindergroepen geven een open les, waar iedereen welkom is om te komen kijken of om mee te doen. 

In samenwerking met Reinier van Arkel wordt voor Cultuurnetwerk Vught een WANDELING over Zorgpark Voorburg georganiseerd. Tijdens deze wandeling komt het erfgoed en de geschiedenis van het terrein onder de aandacht en wordt er ook uitgewisseld over de betekenis van kunst en cultuur voor bewoners, bezoekers en betrokkenen op het terrein.

Ook geeft smartlappenkoor 'Onbekrommert' een openbare repetitie en worden er op woensdag appeltaarten gebakken voor en door iedereen in De Huiskamer van Vught.

Meer informatie over het programma en de tijden is te vinden op de website van SAMEN STERK IN DE WIJK.

week van de toegankelijkheid

Pietertje op avontuur met Isabella

Kunstlessen met een vleugje geschiedenis voor kids van 7 t/m 12 jaar

Deze kunstlessen zijn een initiatief van Saskia van Oversteeg in samenwerking met het Vughts Museum, Stichting Fort Isabella Kazerne en Plaza Cultura.
Het project is voortgevloeid vanuit het project en de smanwerking rondom het PietertjesPad.

Kinderen maken samen een beeldboek over Pietertje, Isabella en de geschiedenis van Fort Isabella o.a. als onderdeel van de Zuiderwaterlinie.
In samenwerking met de verschillende partners wordt vormgegeven aan het geschiedenis verhaal, dat kinderen gaan verbeelden met verschillende beeldende disciplines; zoals tekenen, schilderen, boetseren, druktechniek en fotografie.
Illustrator Saskia van Oversteeg verzorgt de beeldende lessen. Vrijwilligers van het Vughts Museum en Stichting Fort Isabellakazerne worden betrokken bij het vertellen en ervaren van het verhaal.

Planning
Blok 1 – TEKENEN - start 23 september 2020
Blok 2 – BOETSEREN - start 4 november 2020
Blok 3 - ILLUSTREREN - start 9 december 2020
Blok 4: SCHILDEREN - 27 januari 2021
Blok 5: FOTOGRAFIE - start 10 maart 2021
Blok 6: DRUKTECHNIEKEN - start 14 april 2021

Kosten: €22,50 per blok (€4,50 per les)
Tijden: 15.00 – 16.00 uur
Leeftijd: 7 t/m 12 jaar, Max 12 kinderen per blok.
Aanmelden/info: saskiavanoversteeg@sasillustraties.nl of via www.vughtbeweegt.nl.

Wil je meedoen, maar zijn de lessen te duur?
Neem dan contact op met Heleen Korthals van Plaza Cultura via: heleen@plazacultura.nl

Pietertje Isabella

Website Vught Beweegt - 0-100 platform

Met trots presenteren MOVE Vught en Plaza Cultura vanaf 8 april 2020 de nieuwe website Vught Beweegt.
Het online platform met creatief, educatief en sportief aanbod in de vrije tijd, voor álle inwoners van 0 tot 100 jaar in de gemeente Vught.

De afgelopen twee jaar hebben sport- en cultuuraanbieders uit Vught en Cromvoirt hun activiteiten voor basisschoolleerlingen zichtbaar kunnen maken via Sjors Sportief en Sjors Creatief. Vanwege het enorme succes en de mooie kansen voor uitbreiding, gericht op álle Vughtenaren, bewegen we ons nu naar www.vughtbeweegt.nl!

Naast aanbod van sportverenigingen, kunstenaars en culturele organisaties zijn op het platform ook educatieve activiteiten te plaatsen, zoals lessen programmeren, taalles of omgaan met de computer.

Woon jij in Vught of Cromvoirt?
Ben jij tussen de 0-100 jaar?
Ben je op zoek naar een creatieve, educatieve of sportieve activiteit die bij jou past?

óf
Wil jij jouw activiteiten in de gemeente Vught onder de aandacht brengen?

óf
Ben je gewoon enorm nieuwsgierig wat Vught allemaal te bieden heeft?

Bezoek dan www.vughtbeweegt.nl

Vught Beweegt

Bevrijdingsrok

Vught viert Vrijheid met een project rondom de bevrijdingsrok

Zaterdag 26 oktober 2019 was een prachtige, ontroerende dag én avond tijdens het in elkaar zetten én aansluitend de onthulling van de Bevrijdingsrok Vught. Honderden kinderen met hun ouders, opa's, oma's, winkelend- en nieuwsgierig publiek waren erbij toen de rok in elkaar werd gezet en werd gehesen. In de avond tijdens de viering van Vught viert Vrijheid stond de Bevrijdingsrok te pronken op het Marktveld. Het was een flinke klus maar het resultaat is groots geworden. We zijn er trots op en blikken graag even terug.

Lees hier de terugblik op dit bijzonder project: Een overweldigend resultaat Bevrijdingsro(c)k Vught

Bevrijdingsrok Vughterstede

Film "EMMA" door Vughtse jongeren

Vughtse jongeren maken zelf korte speelfilm:

PREMIÈRE EMMA OP 16 OKTOBER IN DE SPEELDOOS

Emma en haar vriendinnen zijn het coronavirus zat. Hun roekeloosheid heeft echter grote gevolgen……Hoe dat afloopt is te zien in de korte speelfilm Emma, gemaakt door 10 Vughtse jongeren in samenwerking met Jongerenwerk Vught en Plaza Cultura. De première van Emma is op 16 oktober van 18:30 uur tot 20:30 uur in de bioscoopzaal van Theater de Speeldoos in Vught. Vanwege corona is de première alleen toegankelijk voor een beperkte groep van genodigden.

Het project is tijdens de lock-down periode ontstaan. Reguliere activiteiten gingen niet meer door, sporten mocht niet, het ontmoeten van vrienden en vriendinnen was lastig. Jongerenwerk Vught heeft daarom in deze periode leuke en educatieve activiteiten opgezet die ondanks alle coronamaatregelen toch voldeden aan de wensen en behoeften van jongeren uit Vught en omgeving.

Naast een online-escaperoom die jongeren samen konden spelen via onze sociale mediakanalen, was het maken van een heuse speelfilm het tweede project van het jongerenwerk Vught. 10 jongeren zijn onder begeleiding van een professionele filmmaker enthousiast aan de slag gegaan met het produceren van de korte speelfilm Emma. Van het schrijven van een script, het zoeken van filmlocaties, tot het camerawerk en acteren. Na veel bloed, zweet en tranen mag het eindresultaat er zeker zijn. En bij zo’n mooie film hoort natuurlijk een première met rode loper, champagne en een speech van de producer.

Na de première zal nog moeten worden besloten wat men met de uiteindelijke film wil gaan doen en waar Emma in de toekomst te zien zal zijn.

film jongeren

Doosjes van Geluk

Dit is een nieuw project waarmee Judith Abels, theater ontwerper en beeldend kunstenaar opnieuw de bewoners van Vught, Cromvoirt en Helvoirt uitnodigt om verbinding aan te gaan met een ander.  Een doosje van geluk maken voor een ander, waarin je een wereld creëert die de ander steunt in deze lastige tijd.

Iedereen kent wel iemand die net een beetje meer aandacht verdient, omdat je er te weinig naar toe kan bijvoorbeeld, of omdat die persoon eenzaam is, ziek is of zorgen heeft. Helemaal sinds corona het leven samen moeilijker maakt. 

In een doosje van geluk maakt u/ jij een persoonlijk beeld waarvan je vermoedt dat de ander gaat glimlachen of er zelfs in weg kan dromen, omdat het hem of haar even een andere blik op de wereld geeft. Hoe klein een doosje ook is, het kan net dat ene venster openen en geluk binnen laten stromen. Denk bijvoorbeeld aan de al eeuwen tot de verbeelding sprekende diorama’s, maquettes, beroemde poppenhuizen uit de 17e eeuw, de flap-uit boeken of pop-up boeken vanaf eind 19e eeuw, glazen bollen met sneeuwvlokken en miniatuur landschappen, Madurodam, de treinbaan op zolder bij opa en oma, kerst en Sinterklaas etalages, de kerstmarkten bij de tuincentra en de Efteling. Allemaal voorbeelden van miniatuurbeelden, landschappen, waarin een moment van geluk of een mooie herinnering of juist een vurige wens te zien is. Een ouderwetse kijkdoos, maar dan anders.

Lees HIER meer.

doosjes van geluk vught

Schatten van Zonneheuvel

In november deed Welzijn Vught een oproep in Vught om aandacht voor elkaar te hebben in coronatijd. Aandacht voor degene die een extra steuntje in de rug konden gebruiken. Wij van Plaza Cultura geloven in duurzame verbindingen en dachten hier kansen te zien. Samen met Welzijn Vught, MOVE Vught en kunstenaar Carola Mokveld zijn we gaan nadenken hoe mooi het zou zijn als we meer wijkgericht zouden kunnen denken in plaats van op individu. Al pratende kregen we energie van het idee dat we door in beginsel artistieke uitgangspunten bij zouden kunnen dragen aan een duurzame sociale cohesie binnen een wijk in de gemeente Vught. Op dat moment startten er in de wijk Zonneheuvel vier nieuwe vrijwillige wijkondersteuners. Een kans om te kijken hoe door kunst- en cultuuractiviteiten we ons doel zouden kunnen behalen. Immers in corona tijd hebben veel sociale contacten stilgelegen of een deuk opgelopen. Een mooie uitdaging lag voor ons waarbij de aandacht uitging naar: plan en financiering, betrokkenheid, kwaliteit, zorgzaamheid en vertrouwen en uitvoering.

Plan en financiering
De eerste stap was het bedenken van een plan waarbij ook een van de vrijwillige wijkondersteuners direct betrokken was. We kwamen tot mooie ideeën en de contouren ‘Schatten van Zonneheuvel’ werd geboren. We zijn een projectplan gaan schrijven met een looptijd van anderhalf jaar en zijn subsidiebronnen aan gaan schrijven. Waarvan een van de belangrijkste het Prins Bernhard Cultuurfonds al snel haar toezegging deed. Niet dat anderen niet belangrijk zijn, in tegendeel, maar dit fonds was een mooie basis om ook de boer op te gaan naar andere bronnen. Op dit moment werken we eraan om de totale begroting rond te krijgen en dat is bijna gelukt, daar zijn we blij mee.

Betrokkenheid
Met een plan en geld ben je er niet. Alle vrijwillige wijkondersteuners zijn voor dit project de belangrijkste schakel tussen de wijk en degene die -enigszins op afstand- wat hebben bedacht. Door koffiegesprekken tussen de vier wijkondersteuners en Carola begon ook hun vertrouwen en enthousiasme te groeien en zagen ook zij kansen om op deze manier meer verbinding in de wijk tot stand te brengen. Het zijn echte kanjers!

Kwaliteit
Dat kunst en cultuur een potentieel van verbinding in zich heeft dat wisten we al, maar werd ook al snel zichtbaar tijdens de eerste voorbereidende activiteit voordat de kick-off: de Wijkwandeling zou plaatsvinden. In juni heeft Rolf Vonk van Erfgoed Brabant ons in een korte train de training meegenomen in De zachte Atlas om een kwaliteitsslag te maken in gespreksvoering en observeren. De Zachte atlas is een werkvorm waarbij je samen op zoek gaat naar wat jij in jouw directe woonomgeving belangrijk vindt, wat je opvalt, welke herinneringen het je brengen, wat je een fijne plek vindt om te verblijven, waar het bijvoorbeeld lekker ruikt door bloemen of de bakker enz. Op deze manier denk je eerst zelf na wat voor jou een bijzondere plek in de wijk is, je schrijft dit op of beter nog je tekent het om dit vervolgens direct daarna tijdens een wandeling in kleine groepjes met elkaar te delen. Door bij ieder groepje een begeleider mee te laten lopen, creëer je ruimte om de gesprekken meer diepgang te geven. Na de train de trainer in twee delen had ik het idee dat de eerste winst van verbondenheid al binnen was. Het enthousiasme van de vier vrijwillige wijkondersteuners, een vijfde wijkbewoner Angelique, drie medewerkers van Welzijn Vught, twee medewerkers van woningbouwvereniging Charlotte van Beuningen, een medewerkerker van MOVE Vught, Carola en de beleidsmedewerker van de gemeente Vught maakte dat het duidelijk werd wat de bedoeling was en gaf vertrouwen om dit ook met wijkbewoners te gaan doen. Ofwel de bekende olievlak was gaan vloeien.

Zorgzaamheid en vertrouwen
De belangrijkste basis voor het slagen van een plan is zorgzaamheid en vertrouwen bij degene waar het uiteindelijk om draait: de wijkbewoners. Immers er was al een kleine groep die geloofde in het concept de Schatten van Zonneheuvel, maar de doelgroep; de bewoners zelf moesten nog in de verleiding komen zich aan te willen sluiten. De vier vrijwillige wijkondersteuners en Carola hebben dit heel goed begrepen. Door samen te werken aan een nieuwsgierig makende uitnodiging voor de wijkwandeling (waar ik zo op terug kom) en deze persoonlijk uit delen in de wijk leidde er toe dat gisteravond tijdens de kick-off bij de Schatten van Zonneheuvel meer dan 30 personen aanwezig waren en belangrijker nog met een heel tevreden met een gevoel van saamhorigheid naar huis gingen.

Uitvoering
En dan komen we nu bij de wijkwandeling waar het dus -na alle voorbereiding- gisteren dan écht om draaide: de bewoners van de wijk Zonneheuvel. Na een welkom en uitleg van de avond ging iedereen in groepjes van 4 tot 6 personen uiteen. Bij ieder groepje was een begeleider bij om, zoals de Zachte Atlas dit betaamd, op zoek te gaan naar elkaars schatten van Zonneheuvel. Na afloop kwam iedereen weer terug en zijn de highlight op stroken geschreven en zichtbaar op de grond gelegd. Dit gaf de gelegenheid om op een paar highlight in te gaan. Conclusie er zijn veel positieve verhalen over de wijk verteld, ieder had een bijzondere plek die zij of hij ingebracht heeft én waar gesprekken over gevoerd zijn. En ook interessante wetenswaardigheden en belangrijke aandachtspunten werden gedeeld. En die aandachtspunten zijn meteen een mooie aanhaker op de volgende activiteit die ik juli staat gepland. Een van de bewoners bracht namelijk in dat er ten opzichte van ‘vroeger’ meer een tweedeling in de wijk is ontstaan. Veel ‘ouderen’ zijn weg waardoor het evenwicht tussen jong en oud minder is. Carola nodigde dan ook namens Olga, Marja, Nelleke en Ton iedereen uit om zich aan te sluiten bij een van de drie workshops die plaats gaat vinden in Vlasborch, wordt dus vervolgd.

En oh, ja ook hier word ik ook nog zo blij van dat ook vier bewoners van de wijk die een relatie hebben met Vlasborch (visueel beperkten) aanwezig waren en volop uitleg kregen over wat te zien was door medebewoners, heel bijzonder!

Schatten van Zonneheuvel, wijkwandeling

Kunst @ Elzenburg

In Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg worden steeds meer jongeren betrokken bij activiteiten.

In samenwerking met kunstenaar Carola Mokveld hebben groepjes jeugd en jongeren gewerkt aan werk, om te zorgen voor wat aankleding in het gebouw.
 

Elzenburg Kunst

Pietertjespad

Erfgoedwandeling voor en door kinderen

Het PietertjesPad is een erfgoedwandeling door Vught, die start en eindigt in DePetrus.
De wandeling is bedacht, gemaakt en uitgevoerd in een samenwerking tussen De Petrus, het Vughts Museum, juf en ICC'er Vera Beckers-Warnecke, groep 7 van basisschool De Springplank, Erfgoed Brabant, Sas Illustraties en Plaza Cultura. Met Marian (DePetrus) als projectleider, de vrijwilligers van het Vughts Museum als kennisbaak over het erfgoed, juf Vera als vertaler en inspirator richting het onderwijs, de kinderen als meemakers, Rolf van Erfgoed Brabant als expert op het gebied van erfgoededucatie en Saskia van Oversteeg als illustrator. Een complementair team!

Na een mooi proces van lessen, wandelingen en het maken en ontwerpen van verhalen, opdrachten en beelden voor en door de kinderen is een prachtige routekaart ontstaan.
De routekaart is beschikbaar voor alle kinderen in Vught en te koop voor iedere andere belangstellende.

Meer informatie: website Vughts Museum
 

kaart pietertjespad

Aandacht voor kinderarmoede in sport en cultuur

Aandacht voor (kinder)armoede

In samenwerking met de coördinator kinderarmoede en MOVE Vught proberen we het onderwerp armoede onder de aandacht te houden. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen deel kan nemen aan activiteiten, zonder dat de kosten een probleem zijn? 
Mocht u vragen over kinderarmoede hebben dan kunt u altijd een mail sturen naar Ellen Huinink: mail@ellendoet.nl 

Activiteiten in het kader van (kinder-)armoede:

 • In januari 2020 bespraken we met sport- en cultuuraanbieders hoe de "Signalenkaart Armoede" een hulpmiddel kan zijn bij het herkennen en bespreekbaar maken van financiële zorgen in de gezinssituatie van jeugdleden. Dit komt vaker voor dan we soms zien of beseffen.
  Iedereen, die bij een sport- en/of cultuuraanbieder actief is, was welkom om met elkaar in gesprek te gaan over armoede onder jeugdleden. De avond werd in samenwerking met MOVE Vught en Plaza Cultura georganiseerd en werd begeleid door Ellen Huinink, coördinator kinderarmoede. We nodigenden naast bestuursleden ook nadrukkelijk begeleiders, trainers, docenten uit die met de jeugdleden, kinderen en jongeren werken.


REGELINGEN
Binnen de gemeente Vught bestaan diverse regelingen om deelname mogelijk te maken voor kinderen (en volwassenen) uit gezinnen met een kleine beurs. Heb je hier vragen over, neem gerust contact met ons op:

 • Met de regeling 'Meedoen' vergoedt de gemeente (een deel van) de kosten om mee te doen aan activiteiten in de samenleving.
 • Jeugdfonds Vught wil dat alle kinderen en jongeren de kans krijgen om mee te doen aan onze Vughtse samenleving. Het fonds ondersteunt (projecten voor) kinderen en jongeren met een eenmalige financiële bijdrage.
 • Het Jeugdfonds Sport & Cultuur ‘s Hertogenbosch-Vught betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek – of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. Plaza Cultura (Heleen) is intermediair voor dit fonds.
 • Stichting Leergeld biedt kansen om kinderen deel te laten nemen aan binnenschoolse en buitenchoolse activiteiten.
 • Sam& voor een land zonder kinderarmoede is een verzamelsite waar je voor jezelf of andere mensen ondersteuning kan aanvragen.
armoede