Terugblik - Armoede, sport en cultuur bijeenkomsten in gemeente Vught

5 mei 2021

Vanwege de coronacrisis is het juist nú extra van belang om als club, vereniging of aanbieder, oog te hebben voor huishoudens, die wellicht financieel in de knel komen.
Je kunt als docent, trainer of bestuurder een rol spelen bij het signaleren en ondersteuning bieden bij het vinden van de juiste personen en regelingen, om deelname voor mensen in deze situatie tóch mogelijk te maken.
Daarom hebben de coördinator kinderarmoede Ellen Huinink, MOVE Vught en Plaza Cultura de krachten gebundeld om vorm te geven aan een reeks online bijeenkomsten. Sport- en cultuuraanbieders en andere belangstellenden waren welkom om zich te laten informeren en mee te praten.

Bijeenkomst 1 | Signaleren en Jeugdfonds sport & cultuur
Op donderdag 28 januari vond de eerste online bijeenkomst armoede, sport & cultuur plaats.
Met in totaal ruim 50 deelnemers werd een afwisselend programma doorlopen, met aandacht voor:

 • Het signaleren van armoede bij je deelnemers/leden, door Ellen Huinink (coördinator kinderarmoede);
 • Ervaringsverhalen van ervaringsdeskundigen Annie en Antoinette;
 • Een kijkje in waar het nou eigenlijk echt om gaat, aan de hand van een verhaal over je rondje bij de voetbalclub, door Bart van de Water (MOVE Vught);
 • Het open staan, luisteren en op zoek naar verbinding binnen het sociaal domein, door Marjon Reus (MOP Vught);
 • De te nemen acties en drempels om financiële steun te krijgen voor de contributie van een kind voor de muzieklessen, door Tim van Baalen (Musicare);
 • Informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur, door Carmen Nijssen (JFSC 's-Hertogenbosch-Vught)

 - In het PDF document onderaan is de presentatie van deze bijeenkomst terug te vinden. - 

Bijeenkomst 2 | Signalenkaart Armoede
Op dinsdag 23 maart vond de tweede online bijeenkomst plaats.
Met 17 deelnemers ging Ellen in gesprek over:

 • Wat belangrijk is bij het signaleren en je eigen handelen van armoede bij een ander;
 • De 12 brillen om naar armoede te kijken (van Prof. Baldwin van Gorp)

- In het PDF bestand onderaan is het document ter ondersteuning van deze presentatie te vinden; incl. informatie over de 12 brillen.- 

Bijeenkomst 3 | Hoe bereik je deelnemers met een smalle beurs?
Op dinsdag 30 maart vond de derde online bijeenkomst plaats.
In gesprek met 15 deelnemers is gesproken over:

 • De waarden van sport en cultuur, aan de hand van De waardenvolle club van Prof. Frans van Eekeren;
 • Hoe je jezelf als organisatie/vereniging/aanbieder profileert;
 • Ervaringsdeskundige Antoinette nam ons mee door de website van Musicare, om te bespreken wat werkt en wat afschrikt voor mensen met een smalle beurs;
 • Of je als organisatie/vereniging/aanbieder zichtbaar genoeg bent voor iedereen.

 - In het PDF document onderaan is de presentatie van deze bijeenkomst terug te vinden. -

Bijeenkomst 4 | Volwassenenfonds
Op dinsdag 6 april vond de vierde online bijeenkomst plaats.
Met 14 deelnemers bespraken we:

 • Welke vragen en mogelijkheden er leven rondom deelname van volwassenen aan sport en cultuur, zoals via de Meedoenregeling;
 • De voor- en nadelen van een mogelijk op te richten Volwassenenfonds binnen de gemeente Vught.

 - In het PDF document onderaan is de weergave van deze bijeenkomst terug te vinden. -

Hoe nu verder?
We kijken terug op een waardevolle reeks van digitale ontmoetingen. Bijeenkomsten waarbij we sport- en cultuuraanbieders hebben gesproken, maar waarbij ook betrokkenen vanuit de gemeente, Jeugdfonds Sport en Cultuur, Stichting Leergeld, ervaringsdeskundigen en anderen aanwezig waren.
Het is een goed begin van een groeiende community, die zich bezig houdt met armoede binnen de gemeente. Nu is de uitdaging, dat we daar op door moeten pakken!

Ellen, MOVE Vught en Plaza Cultura zullen zich in blijven zetten om dit onder de aandacht te houden.
Doormiddel van een terugblik en evaluatie zullen we bekijken wat onze volgende stap wordt.

Vragen
Heb jij vragen, ideeën of gedachten over armoede en deelname aan sport enn/of cultuur? Mail dan naar Ellen: mail@ellendoet.nl 

Overzicht diverse regelingen in de Gemeente Vught
Zie o.a. dit item.