Terugblik CultuurCafe 21 maart 2022

29 maart 2022

Maandag 21 maart van 20:00-22:00 uur vond in de Speeldoos Vught weer een Cultuur Café plaats. Dit maal werd het Cultuur Café mee vorm gegeven door MDM Vught, Musicare en De Speeldoos Vught, vanuit het thema: Cultuurweek 2023 - Cromvoirt, Helvoirt, Vught.

Met ruim 30 deelnemers (cultuuraanbieders, kunstenaars, cultuurverenigingen) is in een interactieve avond gebrainstormd over de invulling van de volgende Cultuurweek, die in maart/april 2023 plaats zal gaan vinden.
Na een opwarmertje met vragen over de Cultuurweek via Kahoot! zijn de deelnemers in groepjes aan de slag gegaan met het bedenken van activiteiten. De uitdaging daarbij was: bedenk samen met degenen bij wie je aan tafel zit wat jullie in gezamenlijkheid in de Cultuurweek zouden kunnen doen!
Mooie ideeën zijn vervolgens uitgewisseld....

Een greep uit de overdenkingen:

  • De theatermakers van Novalis en de medewerkers van de gemeente wisselen eens een dag van rol;
  • Éen grote ruimte waar muziek, beeldende kunst, dans en meer samen komen;
  • Een CultuurTour op de Fiets door de dorpen met kleine voorstellingen en kunstverrassingen onderweg;
  • Een tijdreis maken vanuit voorwerpen uit het Vughts Museum, die theatraal verbeeld worden en waaran publiek mee mag doen;
  • Tuin & Kamer concerten en optredens;
  • En nog meer.....

We hadden een gezellige netwerkavond, waar veel informatie en ideeën zijn uitgewisseld en opgehaald! Uitgangspunt voor de Cultuurweek zijn niet de open lessen, maar verrassende en mooie samenwerkingen tussen cultuurpartners.

Het muzikale intermezzo door Happy Hart Koor zorgde voor wat opschudding en een grote glimlach. #bedanktmannen

De ideeën worden verzameld en team Cultuurweek hoopt dat cultuuraanbieders aanhaken om mee vorm te geven aan de volgende Cultuurweek.
Via decultuurweek@gmail.com kunnen vragen en ideeën gedeeld worden!

DANK aan iedereen voor de aanwezigheid en de betrokkenheid!

Wordt vervolgd.....!

 

 

Foto's: Cees Ringelberg