Nieuws

Nieuws over cultuureducatie uit Vught, Sint-Michielsgestel, de regio en het land.
Dian

Enerverende jaren!

18 juni 2020
Sinds dat ik vanaf de zomer 2016 bij Plaza Cultura ben gaan werken ben ik (Dian) ook gestart met de tweejarige deeltijdopleiding Master Kunsteducatie aan de Fontys Hogescholen voor de Kunsten in Tilburg. Dat het enerverende jaren waren had te maken met het weer leren leren. Zeg gerust ook ‘leren lezen’ van voor mij niet altijd gangbare artikelen. Wat overwegend super interessant was. Helaas kwam er, door een plotselinge onderbreking van anderhalf jaar, ook even de klad in. Afgelopen september kon ik de studie weer oppakken en volgende week hoop ik mijn Master met succes af te ronden. Wat heb i...
ukelele

Het mag weer!

17 juni 2020
Voordat de corona uitbrak was muzikant Harry Hendriks gestart met ukelelelessen. Helaas konden er drie x twee lessen niet doorgaan. Bij nader inzien gaat het inhalen van deze lessen voor de zomervakantie ook niet lukken. Maar niet getreurd, we starten direct na de zomervakantie op: nieuwe ronde, nieuwe kansen! De twintig deelnemers: beginners, gevorderde en een groot deel van het team de Koningslinde zijn inmiddels op de hoogte gebracht. Na de zomervakantie komt er een nieuwe oproep voor vier ukelelelessen na de herfstvakantie (3, 10, 17 en 24 november met als reservedatum 1 december) zoals we...
HNBM

Nieuw aanbod Het Noordbrabants Museum

17 juni 2020
Goed nieuws! het Noordbrabants museum heeft nieuw aanbod ontwikkeld om het schooljaar weer vol kunst en verhalen in te gaan. Speciaal gericht op onderzoekend en ontdekkend leren. Hieronder een bericht van hen: We begrijpen heel goed dat de toekomst nog te onzeker voelt om te reserveren, maar geen zorgen: je kunt altijd vijf dagen voor aanvang kosteloos annuleren óf je kunt ervoor kiezen dat wij naar jullie toekomen! Alle programma's zijn gekoppeld aan de bijzondere kunst-, cultuur- en erfgoedverhalen in het museum. Onze ervaren museumdocenten weten deze verhalen als geen ander over te brengen ...
Speciaal verbeeld

Speciaal verbeeld, artikel lkca

17 juni 2020
Bron: lkca.nl Kan kunsteducatie bijdragen aan de ontwikkeling van verbeeldende vermogens van leerlingen met een licht verstandelijke beperking of een stoornis in het autisme spectrum? Een jaar lang volgden wij leerlingen in het speciaal onderwijs tijdens lessen beeldend en drama. We hebben verbeelding gedefinieerd als het vermogen om kennis, ervaringen en gevoelens te bewerken en uit te drukken in (voor de leerling) nieuwe, concrete vormen. Dit vermogen kan kinderen met speciale leerbehoeften helpen flexibeler te worden in hun denken en hun gedachtes en ideeën vorm te geven op een manier die n...
Budget cultuureducatie PO is verhoogd

Budget cultuureducatie PO is verhoogd

17 juni 2020
Bron: cultuurloper.nl In de lumpsum financiering van scholen voor PO is voor het schooljaar 2019-2020 een bedrag voor ‘culturele vorming’ beschikbaar van € 4,39 per leerling + € 105,31 per school. Dit bedrag wordt iedere jaar geïndexeerd en kan besteed worden aan materiaal en/of activiteiten. Bovenop de lumpsum financiering is in de prestatiebox PO een bedrag per leerling beschikbaar om de (brede) prestaties van de school te verbeteren. Voor het schooljaar 2019-2020 ontvangen schoolbesturen € 15,78 per leerling voor cultuureducatie. Dit bedrag is inclusief € 3,00 per leerling voor museumbezoek...
training leraren

De Cultuurloper Training voor leraren: Cultuureducatie gericht op persoonsvorming

17 juni 2020
Bron: Cultuurloper.nl Het uitdrukken van je eigen stem, op eigen wijze iets vormgeven of een persoonlijke vraag onderzoeken; cultuureducatie laat je ontdekken wie je bent en zet je in dialoog met de wereld om je heen. Cultuureducatie gericht op persoonsvorming geef je vorm door vooral van de leerlingen/studenten zélf te willen leren hoe zij zich ontwikkelen. Dat betekent dat je als leraar zelf didactisch een stapje achteruit doet tijdens hun denk- en maakproces, om ook een communicatief proces te starten. Om dit verder te ontwikkelen is een training op maat beschikbaar voor (individuele) lerar...
cmk

De nieuwe regeling CmK 2021 - 2024

17 juni 2020
Bron: de Cultuurloper Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft de nieuwe regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 bekendgemaakt aan penvoerders. Wat houdt deze nieuwe regeling in? Welke accenten zijn er? Klik hier voor de samenvatting op hoofdlijnen en meer informatie over online spreekuren.
kunst en technologie

Leerlijn kunst & technologie

17 juni 2020
Bron: de Cultuurloper.nl Hoe kunnen we kunst & technologie implementeren in betekenisvol cultuuronderwijs binnen het primair- en voortgezet onderwijs? Cultuurprofessionals en leraren hebben tal van activiteiten ontwikkeld die inhaken op de combinatie kunst, media en technologie. Maar dat is vaak niet meer dat een stapeling van activiteiten. Voor ons gaat het om de vraag: Wat wil je dat leerlingen structureel leren? Wat zijn de leerdoelen of gedragskenmerken die de basis zijn voor die activiteiten? Hoe waarborg je de overgang van primair naar voortgezet onderwijs? Leerlijn kunst & technologie a...
CMK logo

CMK update juni 2020

10 juni 2020
In zowel de gemeente Vught als Sint-Michielsgestel nemen alle scholen deel aan de CMK regeling en dat zijn er nogal wat! Plaza Cultura gebruikt de Cultuur Loper als leidraad in dit traject, een instrument dat werd ontwikkeld door Kunstbalie. Vijf scholen van Cadans Primair in de gemeente Haaren doen niet mee aan de CMK-regeling, maar doorlopen samen met Plaza Cultura de stappen van De CultuurLoper. Bij deze de update over de maand juni: Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft de nieuwe regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 bekendgemaakt aan penvoerders. Wat houdt deze nieuwe regeli...