Buitenschoolse Cultuureducatie Vught

Kansen voor nieuwe verbindingen tussen organisaties, kunstzinnige initiatieven voor en door de jeugd en kruisbestuivingen tussen cultuuractiviteiten in het onderwijs en de vrije tijd. Plaza Cultura heeft per april 2018 de rol van coördinator buitenschoolse cultuureducatie in Vught gekregen. We speuren naar innovatieve projecten, waarbij vanuit de vraag van de Vughtse jeugd (4-18 jaar), kunst- en cultuuractiviteiten worden ontwikkeld. Daarbij juichen we samenwerking tussen diverse organisaties toe en benadrukken we de waarde van ontmoetingen binnen kunst en cultuur in de eigen leefomgeving. We zijn en blijven in gesprek met kinderen, jongeren, leerkrachten, cultuuraanbieders, kunstenaars, welzijn, sportaanbieders en andere organisaties om zo goed mogelijk in kaart te brengen wat er in de Gemeente Vught is en leeft. En van daaruit ondersteunen we innovatieve buitenschoolse cultuureducatie-initiatieven op het gebied van dans/ muziek/ theater/ erfgoed/ beeldende kunst/ foto/film/media en literatuur. Heb je vragen, plannen, ideeën, wilde gedachten, broedsels? Neem contact op! Hieronder zie je welke projecten/samenwerkingen we hebben ondersteund van uit het activiteitenbudget.

Stel je voor ...

Een voorstelling over vrijheid, gemaakt door jong en oud

‘Stel je voor’ is een nieuwe manier van omgaan met herdenken. Jongeren en ouderen zijn samengebracht om met hun eigen kijk op het thema vrijheid een voorstelling te maken. Het maakproces an sich is daarbij al heel waardevol, omdat, gezien het ontvallen van getuigen, het stokje moet worden overgedragen. Daarbij verandert er vanalles, en dat zal het de komende jaren blijven doen. ‘Stel je voor’ is een unieke overgang in herdenken, en dat willen we samen met het publiek doen op 16 en 17 mei 2020, op het terrein van voormalig Kamp Vught.

Het project is geïnitieerd, ontwikkeld en wordt uitgevoerd met:


Fleur van Rijn - theaterdocent / theatermaker
Xander Beks - Producent
Klaas van Eijkeren - film & communicatie

Meer informatie: 
http://eecwo1.nl/stel-je-voor/

stel je voor

TRY OUT sports, art & creation

Kunst, cultuur en sport voor jongeren

In samenwerking met MOVE Vught heeft Plaza Cultura de TRY OUT ontwikkeld. Een dagdeel (in de vakantie) waarop jongeren van groep 7-8 en VO klas 1-2 kennis kunnen maken met sport en cultuur.
Daarbij werken we samen met sport- en cultuuraanbieders uit Vught.

Binnen zowel sport- en cultuuractiviteiten in de naschoolse tijd in Vught zien we een terugval in deelname van jongeren tussen de 12-16 jaar. Verschillende factoren spelen hierbij een rol: overgang naar VO, huiswerk, onzekerheid, andere activiteiten, enzovoort.
Om te onderzoeken of we gezamenlijk activiteiten kunnen vormgeven en aanbieden met en voor jongeren bundelen MOVE en Plaza Cultura de krachten. Hoe bieden we activiteiten aan die aansluiten bij de jongeren in Vught?

De eerste TRY OUT vond plaats op 17 oktober 2019 en was een succes. Er deden 21 jongeren mee met freerunnen, capoeira, fotografie en/of hiphop. 
Zie HIER een beeldverslag.

De volgende TRY OUT is samen met een groepje jongeren voorbereid: dit team noemen we de TRY OUT CREW.
De crew denkt mee over de soort activiteiten, organisatie van de dag en de PR.

De tweede TRY OUT vond plaats op 27 februari 2020. Er deden ruim 25 jongeren mee met koken, streetsmash volleybal, percussie en indoor soccer.
Zie HIER een impressie van de middag.

De ontwikkelingen rondom de TRY OUT zijn te volgen via instagram: tryoutvught.

Try Out 17 oktober 2019

Pietertje op avontuur met Isabella

Kunstlessen met een vleugje geschiedenis voor kids van 7 t/m 12 jaar

Deze kunstlessen zijn een initiatief van Saskia van Oversteeg in samenwerking met het Vughts Museum, Stichting Fort Isabella Kazerne en Plaza Cultura.

Kinderen maken samen een beeldboek over Pietertje, Isabella en de geschiedenis van Fort Isabella o.a. als onderdeel van de Zuiderwaterlinie.
In samenwerking met de verschillende partners wordt vormgegeven aan het geschiedenis verhaal, dat kinderen gaan verbeelden met verschillende beeldende disciplines; zoals tekenen, schilderen, boetseren, druktechniek en fotografie.
Illustrator Saskia van Oversteeg verzorgt de beeldende lessen. Vrijwilligers van het Vughts Museum en Stichting Fort Isabellakazerne worden betrokken bij het vertellen en ervaren van het verhaal.

Meer informatie vind je via deze LINK.

Pietertje Isabella

Theaterproject Jong & Oud

De onbevangenheid van een kind, de levenservaring van senioren en de wijsheid van beide.
Die combinatie zorgt voor prachtige ontmoetingen en plezier. 

In een samenwerking tussen Woonwijze en Vis in het Water Theater van Nicole Oerlemans starten in oktober 2019 theaterlessen voor jong en oud in ontmoetingscentrum de Molenhoek in Vught.

 

vis in het water

KinderLabs door Jeugdwerk Rozenoord

Jeugdwerk Rozenoord is al van oudsher bekend in Vught.
De knutselclub, Zomerkamp Bladel, De Speeldagen, Jazz Dance en meer activiteiten.

JR gaat voor een nieuw jasje en vanuit een 2.0. visie nieuwe activiteiten vormgeven in samenwerking met diverse professionals en vrijwilligers.
Breed en dagelijks voor iedereen (4-18jr) bereikbaar aanbod aan activiteiten waar zowel binnen schools als buitenschools gebruik van gemaakt kan worden in samenwerking met reeds bestaande (culturele) organisaties.
Dit vormgegeven vanuit de kernwaarden: “Plezier, Educatief, Vertrouwen, Veilig, Samen, Laagdrempelig” en met extra aandacht voor de kansarme jeugd.

In schooljaar 2019-2020 worden diverse labs opgezet, waarin het eigen talent van de jeugd, experiment en onderzoek centraal staan.
Nieuwe projecten zijn: kinderTONEELlab, kinderMEDIAlab, Dancing Around the World en meer...

meer info: www.jeugdwerkrozenoord.nl 

Kinderkunstlab

Sjors Sportief Sjors Creatief

In samenwerking met MOVE Vught maken sport- en cultuuraanbieders uit Vught zich zichtbaar via Sjors Sportief Creatief.

Kinderen van de basisschool kunnen aan de hand van aanbod op de website www.sjorssportief.nl kennis maken met allerlei sport- en cultuuractiviteiten in de buurt.

 

PietertjesPad

Erfgoedwandeling voor en door kinderen

Het PietertjesPad is een erfgoedwandeling door Vught, die start en eindigt in DePetrus.
De wandeling is bedacht, gemaakt en uitgevoerd in een samenwerking tussen De Petrus, het Vughts Museum, juf en ICC'er Vera Beckers-Warnecke, groep 7 van basisschool De Springplank, Erfgoed Brabant, Sas Illustraties en Plaza Cultura. Met Marian (DePetrus) als projectleider, de vrijwilligers van het Vughts Museum als kennisbaak over het erfgoed, juf Vera als vertaler en inspirator richting het onderwijs, de kinderen als meemakers, Rolf van Erfgoed Brabant als expert op het gebied van erfgoededucatie en Saskia van Oversteeg als illustrator. Een complementair team!

Na een mooi proces van lessen, wandelingen en het maken en ontwerpen van verhalen, opdrachten en beelden voor en door de kinderen is een prachtige routekaart ontstaan.
De routekaart is beschikbaar voor alle kinderen in Vught en te koop voor iedere andere belangstellende.

Meer informatie: website Vughts Museum
 

pietertje

Kunst in en om Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg

Een plek voor jeugd en jongeren waar meer en meer activiteiten vorm krijgen.
In samenwerking met Elzenburg en Welzijn Vught / Jongerenwerk worden zo nu en dan activiteiten geïnitieerd, die met en voor de jongeren worden bedacht en uitgevoerd.

Er is aandacht voor het inrchten van de eigen leefomgeving.
Zo heeft er een graffiti project met urban artist Joep van Gassel plaats gevonden om de jongeren-ontmoetings-plek op het Lidwinaveld op te knappen.
Maar ook Elzenburg zelf wordt steeds verder gepimpt. In samenwerking met beeldend kunstenaar Carola Mokveld worden diverse creatieve workshops geboden voor kids uit groep 7 en 8.
Zo zijn in d'n Elze (jeugdhonk in Elzenburg) geschilderde superhelden opgehangen en worden er plannen gesmeed om ook in de foyer en de grote zaal gave werken te creeëren om de ruimte aan te kleden.
De jongeren zijn betrokken bij het maken en uitvoeren van de plannen.


 

helden elzenburg

My Generation: Vught zingt en ontmoet

Woningcoörperatie Woonwijze, Novalis en muziekdocent Wido de Klein sloegen de handen in een.
Resultaat?

Een dag met ruim 150 Vughtenaren, jong en oud, die samen met de band Rimpelrock, koor All Together, zangeressen Renske en Marijke, DJ Roos en rapper Mees en prachtig lied instudeerden en uitvoerden.

Zie HIER het resultaat!

my generation

Theater3Daagse jongeren

Dat je niet gesplitst wordt: samen met je vrienden; je wil niet alleen meedoen.
In de middag kun je kiezen en jouw eigen talent inzetten: kostuums en decor enzo…
Het is belangrijk dat je mag kiezen! En dat je het samen maakt.
En het is tof om samen te eten.


In een samenwerking met van Bijnen Theaterproducties hebben vier Vughtse jongeren (14-15 jaar) meegewerkt aan het bedenken, vormgeven en organiseren van een theateractiviteit voor jongeren. Een theater3daagse in de eerste of tweede week van de zomervakantie. De jongeren hebben veel ideeën gegeven over wat ze belangrijk vinden en zélf flyers ontworpen en verspreid en met Piet, Nathalie en Tamara mee bedacht hoe een 3daagse eruit kan zien.

Helaas waren er uiteindelijk té weinig aanmeldingen. Maar plannen voor een vervolg voor theater met jongeren zit in de broedbak!
 

T3D