ICC bijeenkomst Vught

18 november 2019

Na een warm en pepernootrijk ontvangst op OBS De Piramide gingen de ICC'ers van de scholen in Vught op donderdag 14 november met elkaar in gesprek over diverse onderwerpen.
We verwelkomden de kersverse ICC'ers Renske en Juliëtte (de Lichtstraat) en Maya ('t Molenven) en namen afscheid van Chantal en afwezige Freddy (de Lichtstraat).
Na een deelrondje 'Waar sta je als school en ben je momenteel trots op?' zijn er twee hoofdonderwerpen aan bod gekomen.
Niet alleen kwamen vragen en uitwerkingen ten aanzien van de begroting voor cultuureducatie op school boven tafel; Hoe zit het nou met al de geldstromen, zoals CmK, de prestatiebox en stichting KIDS?
Na een verkenning van persoonlijke vragen, zijn we in de tweede helft met elkaar in gesprek gegaan over de doelen en de invulling van de ICC bijeenkomsten; Wat is de waarde van ons samenkomen en waar hebben we als ICC'ers behoefte aan in deze ontmoeting en kennisdeling?

Mooi en belangrijk om op door te praten! Er zitten grote verschillen tussen de scholen en ICC'ers. Dus tijd om er eens opnieuw naar te kijken...

Kernwoorden:
DELEN
INSPIRATIE
KIJKJE IN DE KEUKEN BIJ DE ANDER
KEUZEMOGELIJKHEDEN in PROFESSIONALISERING

Tot slot met een begrotingshand-out en concrete ideeën voor de volgende ICC-bijeenkomsten weer naar buiten!

#iccbijeenkomst #delen #kritischbevragen #begrotingen #mooiegroepmensen