Inspirerend Cultuur Café over Living Museum

25 maart 2021

CULTUUR CAFÉ | Van idee naar project - Living Museum

"Ik vind het leuk om te experimenteren met vormen en kleuren. De gelaagdheid is ook een belangrijke factor" aldus Peter Vilé, kunstenaar betrokken bij het Living Museum.

Vandaag ontmoetten we elkaar online tijdens het Cultuur Café. Peter van Duppen en Anneke Rings, allebei betrokken bij de herstelacademie van Reinier van Arkel, hebben het ambitieuze en vooral ook mooie plan van het concept Living Museum aangedragen. Samen met zo’n 15 aanmeldingen (kunstenaars, welzijn en gemeente) voor het Cultuur Café zijn we gaan verkennen wat een Living Museum voor Vught zou kunnen zijn.

Het concept Living Museum komt oorspronkelijk uit Amerika. In Nederland zijn er nu al een aantal operationeel. Onder andere in Tilburg die we voor deze middag als voorbeeld namen. We noemen specifiek 'als voorbeeld', want iedere Living Museum wordt anders ingericht omdat de deelnemers, de participanten, de kunstenaars samen kijken wat nodig is.

Warner Werkhoven, adviseur Kunst en Leefbaarheid van Kunstloc Brabant die in Brabant al meer bekend is met het Living Museum, begeleidde de middag zodat na afloop ons doel was behaald: het overbrengen van informatie, deelnemers inspireren én de oproep wie wil mee verder bouwen aan het Living Museum in Vught. De gepassioneerde antwoorden en verhalen van Peter en Anneke en de filmpjes brachten enthousiasme over, zodat aan het eind ook werkelijk een beginnende onderzoeksgroep van start kan gaan.  

Wat ons vooral is bijgebleven is dat het een plek kan zijn waar een broedplaats vol wonderen mag ontstaan, waar creëren mogelijk is en waar sámen met een open blik ruimte komt voor verbinding. We stellen ons zo voor dat kruisbestuivingen dynamisch gaan plaatsvinden tijdens processen die gaan volgen, waar ieder zichzelf en anderen kan ontmoeten en waar er ruimte is voor je kunsten. Waar je je kwetsbaarheid mee mag nemen en waar je samen en zelf bepaalt hoe je het 'organiseert'.

We werden er allemaal blij van. Vele vragen zijn gesteld en ideeën gedeeld, vanuit een mooie betrokkenheid van alle deelnemers! Dit Living Museum zal hoe dan ook gaan groeien.vanuit de kunsten die, zo bleek weer, zo sterk is in het verbinden.

Peter (maker van het werk) is alvast gestart op de, nog verder in te richten plek, op het mooie park bij de Watertoren. Zijn 25 werken geven alvast kleur aan deze nieuwe plek voor iedere Vughtenaar, die wil ontmoeten en zich wil bewegen in een stigma-vrije en kunstzinnige omgeving.

#cultuurcafe #betrokkenheid #kunst #sameneenplekcreeren #hartverwarmend #mensen #laathetmaargroeien