Nieuws

Nieuws over cultuureducatie uit Vught, Sint-Michielsgestel, de regio en het land.

Erfgoed Brabant draagt bij aan de opleiding van de cultuurcoördinatoren van de toekomst

13 mei 2018
Hoe vinden leerkrachten-in-opleiding hun weg in de veelzijdige wereld van cultuureducatie? Door deel te nemen aan het educatieve programma van Erfgoed Brabant! Studenten van de Minor Cultuureducatie voor de Fontys Hogeschool Kind en Educatie (in Den Bosch, Eindhoven, Tilburg en Veghel) volgden onze workshop. In de minor worden studenten opgeleid tot cultuurcoördinatoren en gaan zij mede vorm geven aan cultuureducatie in het basisonderwijs. Maar hoe geeft de provincie Noord-Brabant cultuureducatie vorm? En hoe verhoudt erfgoed zich tot dat programma? Als uitvoeringspartner in De Cultuurloper ke...

Update Sjors creatief en Sjors sportief Vught

8 mei 2018
Oproep aan sportieve en culturele organisaties Gemeente Vught vindt het belangrijk dat alle basisschoolleerlingen een kans krijgen kennis te maken met sport en cultuur. Dit op een laagdrempelige manier. Het sport- & cultuurstimuleringsproject Sjors Sportief& Sjors Creatief helpt ons hierbij. Sjors geeft de kinderen de kans om zich te oriënteren op de diverse takken van sport & cultuur en stimuleert kinderen om een structurele actieve deelname te bewerkstelligen. Wat houdt het project in? Kinderen uit het basisonderwijs mogen het hele schooljaar één (of meerdere) favoriete activiteiten uitkieze...

Nieuwe programmering primair onderwijs Rijksmuseum online

8 mei 2018
De nieuwe programmering voor primair onderwijs voor het schooljaar 2018-2019 is vanaf nu te boeken. Van kleuters tot en met achtste-groepers: voor alle leerlingen zijn op maat gemaakte programma's in het museum. Bij elk programma hoort ook lesmateriaal in de klas. Onze programmering is te boeken in combinatie met gratis busvervoer vanaf groep 4. Nieuw: Sporenonderzoek naar Rembrandt (gr. 5 t/m 8) In de workshop Sporenonderzoek naar Rembrandt komen leerlingen meer te weten over Rembrandt door zelf onderzoek te doen naar zijn werken. Ze doen proefjes met kleurstoffen en ontleden verflagen met de...

CMK update mei 2018

8 mei 2018
In zowel de gemeente Vught als Sint-Michielsgestel nemen alle scholen deel aan de CMK regeling en dat zijn er nogal wat! Plaza Cultura gebruikt de Cultuur Loper als leidraad in dit traject, een instrument dat werd ontwikkeld door Kunstbalie. Bij deze de update over de maand mei. Op dinsdag 8 mei voerde Kristel een CMK stand van zaken gesprek met de directeur en ICC'er van de Parel. Op woensdag 9 mei voerde Kristel een CMK stand van zaken gesprek met de directeur en ICC'er van obs de Koningslinde. Op maandag 14 mei voerde Kristel een CMK stand van zaken gesprek met de directeur en ICC'er van de...

Tooly

2 mei 2018
Tooly is een website die bestaat uit een verzameling creatieve apps. De apps helpt leraren en leerlingen op weg om zich culturele basisvaardigheden eigen te maken. Digitaal componeren, tekenen met licht, schilderen op de iPad en 3d-printen zijn maar een paar voorbeelden uit de verzameling apps. Voor leerkrachten zijn lessuggesties verzameld en is er informatie over de kerndoelen en aan welke 21e eeuwse vaardigheden wordt gewerkt. De apps zijn mede in samenwerking met studenten van de Marnix Academie geselecteerd en proefgedraaid in het onderwijs. Website

Oproep: SLO zoekt goede praktijkvoorbeelden kunst en bèta

2 mei 2018
Heeft jouw school goede ervaringen met cross-overs tussen kunst, techniek en wetenschap? Laat het weten aan SLO. SLO verzamelt namelijk good practices uit de lespraktijk in verschillende sectoren, wil daar lijn in aanbrengen en vervolgens leerplanmatige contouren beschrijven. In de praktijk van veel kunstenaars, wetenschappers en ingenieurs zien we steeds meer cross-overs tussen kunst, techniek en wetenschap. SLO wil good practices uit de lespraktijk in verschillende sectoren verzamelen, daar lijn in aanbrengen en leerplanmatige contouren beschrijven. De ambitie van SLO is om hun bevindingen t...
Meemaakpodia

MeeMaakPodia voor instellingen

1 mei 2018
De subsidieregeling MeeMaakPodia is geopend! Met deze regeling stimuleert het Fonds instellingen om zich door te ontwikkelen tot een huis van de stad en haar bewoners. Uiteraard met een eigen signatuur, want geen plaats en geen inwoner is hetzelfde. Samen met de omgeving kan jouw organisatie het experiment aangaan. Aanvragen kan van 30 april t/m 2 november. Met de subsidieregeling MeeMaakPodia stimuleert het Fonds instellingen om zich door te ontwikkelen tot een huis van de stad en haar bewoners. Uiteraard met een eigen signatuur, want geen plaats of haar inwoners zijn hetzelfde. Samen met de ...

Vught start met Sjors creatief en Sjors sportief!

16 april 2018
Met ingang van het nieuwe schooljaar biedt de gemeente Vught alle basisschoolleerlingen de mogelijkheid op laagdrempelige wijze kennis te maken met sport & cultuur binnen de gemeente. In samenwerking met MOVE Vught (combinatiefunctionarissen sport) coördineert Plaza Cultura (combinatiefunctionarissen cultuur) dit aanbod. Het project genaamd “ Sjors Sportief & Sjors Creatief ” geeft alle kinderen de kans om zich te oriënteren op diverse takken van sport en cultuur. De kinderen kunnen zo hun interesses en talenten verkennen zonder direct lid te hoeven worden. Sportverenigingen en cultuuraanbiede...

Meer geld en aandacht voor cultuureducatie

11 april 2018
Veel goed nieuws in de cultuurbrief Cultuur in een open samenleving , die minister van OCW Ingrid van Engelshoven half maart publiceerde. Zo kwam er € 5 miljoen extra voor de Impuls muziekonderwijs, krijgen alle scholen de mogelijkheid om musea te bezoeken én krijgt het programma Cultuureducatie met Kwaliteit ook na 2020 een vervolg. De exacte invulling hiervan laat nog even op zich wachten, maar wij kijken vast goedgehumeurd vooruit.