Kunst in sociaal domein Vught

Vught mixed

De gemeente Vught heeft de ambitie uitgesproken kunst- en cultuuraanbod breder beschikbaar te stellen dan het primair- en voortgezet onderwijs. Plaza Cultura heeft de opdracht gekregen een actieve rol te spelen door verbindingen te maken tussen het culturele veld en doelgroepen die nu nog niet automatisch voor elkaar in beeld zijn.

Wat de gemeente graag voor zich ziet is dat innovatieve en duurzame generatie overstijgende projecten worden ontwikkeld en dat hierbij ook wordt gekeken naar een diversiteit van doelgroepen onder de bewoners van Vught. Dit kunnen inwoners zijn die verbonden zijn aan het verenigingsleven, (zorg)instellingen maar ook individuen met een smalle beurs of met een andere culturele achtergrond.

Wij van Plaza Cultura juichen het maken van nieuwe culturele verbindingen enorm toe. Wij ervaren al jaren dat kunst- en cultuureducatie bij uitstek kansen en mogelijkheden biedt voor persoonlijke ontwikkeling en kansen biedt voor het leggen van nieuwe verbindingen. De diversiteit van verschillende kunstdisciplines als theater, dans, beeldend, foto/film/media, literatuur, muziek en cultureel erfgoed bieden legio kansen voor kruisbestuivingen om nieuwe samenwerkingen aan te gaan met diverse partners en doelgroepen.

Een paar voorbeelden die nu in volle werking zijn:

Wordt u als lezer van deze websitepagina blij van deze maatschappelijke- en sociale ontwikkelingen in Vught? Dan horen we dat graag!  En brengt dit u meteen op (nieuwe) ideeën dan nodigen wij u van harte uit om dat met ons te delen via info@plazacultura.nl of u kun Heleen Korthals of Dian Langenhuijzen daarover bellen: 06-17477958

Sociaal domein Vught