Fotoalbum

Foto's natvilten Judith Habraken

Feestelijke en culturele lustrum dag op obs de Koningslinde

4 oktober 2019
Op vrijdag 4 oktober vierde obs de Koningslinde uit Vught haar 5 jarig bestaan. Op deze dag genoten de kinderen van een variteit aan culturele workshops. Van singer/song writing tot dans en van theater tot werken in een digitale muziekwerkplaats. Meneer Sjoerd organiseede deze dag en schakelde daarvoor Plaza Cultura in. In afstemming kwamen de volgende cultuuraanbieders uit de buurt deze dag workshops verzorgen: Circus Tadaa is er voor de groepen 1-2 De Elektruk uit Rosmalen (digitale muziekwerkplaats) Fleur van Rijn van Buro Alsof uit Rosmalen (theater) Mr. Pbone uit Eindhoven (pbones = kunst...
KIDS obs de Bolster verhalenkunst

Verhalende kunst - obs de Bolster

2 oktober 2019
De kinderen van de bovenbouw (gr. 6-7) van obs de Bolster hebben, als partnerschool , een rondleiding in het Noordbrabants museum gekregen met inspirerende filosofische vragen. Daarbij werden diverse kunstwerken op de 1e verdieping van het museum bekeken en besproken. Sommige kunstwerken beelden een historische gebeurtenis uit, andere vertellen een mytologisch of bijbels verhaal. Maar er zijn ook kunstwerken waarbij de kunstenaar dat in het midden laat. Dan is er ruimte voor de bezoeker daar een eigen verhaal bij te bedenken. De kinderen hebben op school individueel hun verhaal/creatie gemaakt...
Logo Theresiaschool

Leerarrangement landen en muziek - Theresia school Berlicum

2 oktober 2019
Maandag 2 september 2019 is de Theresiaschool schoolbreed gestart met het leerarrangement ‘landen en muziek”. Een onderdeel van het leerarrangement zijn de kunstdisciplines dans en muziek . Alle groepen krijgen 4 workshops aangeboden op het gebied van muziek. Hiervoor hebben we de hulp ingeschakeld van muziekschool MEDEZ uit de gemeente Sint-Michielsgestel. De groepen 1-2 hebben stemkracht o.l.v. Els Remie. Zij is musical- en zangdocent. De groepen 3 hebben slagkracht van Coen Blokx van Rhythm Impact uit Berlicum. De groepen 4 hebben strijkkracht van Elly Brouwers. Zij is violist. De groepen 5...
ICC basiscursus

Vernieuwde ICC basiscursus van start in onze regio!

23 september 2019
De 1e (vernieuwde) ICC basiscursusbijeenkomst zit erop! Na een kennismaking met elkaar en de mogelijkheden van Let’s Play hebben de cursisten hun verwachtingen t.a.v. de cursus én de trainers benoemd, vervolgens hun meest waardevolle cultuurbeleving met elkaar gedeeld en hebben ze geoefend met vragen stellen- samenvatten- doorvragen. Tot 10 oktober! #ICCbasiscursus #deCultuurloper met Kunstloc (Bram Relouw) en Arti-tof (Jacqueline Braat).
cultuur meets onderwijs IDKR8

Cultuur meets onderwijs bijeenkomst met IDKR8

10 september 2019
Wij kijken tevreden terug op onze 'cultuur meets onderwijs' bijeenkomst vanmiddag waar zo'n 70 cultuuraanbieders, leerkrachten en ICC’ers uit ons netwerk bijeen kwamen voor een analoge ontmoeting met als doel: elkaar leren kennen én het samen ontwerpen en ideeën opdoen rondom het thema van de Kinderboekenweek 2019. Middels de creatieve werkvormen van IDKR8 ontstonden er mooie ontmoetingen en werden er met elkaar prikkelende startvragen bedacht om het creatieve proces bij kinderen op gang te brengen. Wat ons betreft voor herhaling vatbaar! # decultuurloper # ingesprekmetelkaar # samen # groei #...
teamscholing IDKR8 de Piramide

Vervolg teamscholing obs de Piramide met IDKR8

4 september 2019
Deze ochtend vond er weer een teamscholing op OBS De Piramide in Vught plaats met Lobke en Marcelle van IDKR8 . Hierbij werd weer even stilgestaan bij de waarde van cultuuronderwijs, de culturele competenties en de daarbij behorende gedragsindicatoren/doelen werden opgefrist, er werd geoefend met feedback geven zonder oordeel, er werd gekozen met welke 2 doelen geoefend wordt de komende maanden etc. #deskundigheidsbevordering #deCultuurloper #bewustwording #CMK
75 jr bevrijding Vught

Aftrap 75 jaar bevrijding Vught

29 augustus 2019
Op dinsdag 27 augustus vond de aftrap plaats van 75 jaar bevrijding Vught in de Petruskerk . Deze bijeenkomst was speciaal voor leerkrachten om uitleg te krijgen over de drie educatieprojecten die vanaf nu gaan plaatsvinden. Als eerste gaf Henk Smeets van het Vughts Museum een toelichting op speciaal hiervoor ingerichte tentoonstelling in de Petruskerk. Rolf Vonk van Erfgoed Brabant sloot daarop aan om aan de tentoonstelling het educatieproject de methode vierslag uit te leggen. Bij deze methode gaan kinderen van groep 5-8 aan de hand van voorwerpen in vier stappen aan de slag met waarnemen, h...
Teamscholing IDKR8 obs de Koningslinde

Teamscholing IDKR8 obs de Koningslinde

11 juni 2019
Donderdagochtend 6 juni heeft het team van OBS De Koningslinde samen met IDKR8 de kennis over de culturele competenties weer opgefrist, is er gekeken naar en gewerkt met de bijbehorende doelen (gedragsindicatoren) en is er gefocust op 'op welke manier willen wij onze ateliers inrichten?' Wat vinden wij daarin belangrijk en wat willen we hierin ontwikkelen bij kinderen? #gezamenlijkfocusssen #vertrekkenvanuiteendoel #procesgericht #lijnaanbrengen
Theresiaschool Kersouwe

Theaterbeleving in de Kersouwe voor groepen 8 Theresia school

28 mei 2019
Op donderdag 23 mei hebben de groepen 8 van de Theresiaschool verschillende workshops genoten bij de Kersouwe. Van kleding/grime, pr, decor, dans, zang, spel n daarmee de musical Peter Pan in elkaar gezet. Deze is om 15.00 uur opgevoerd voor vaders, moeders, opa’, oma’s enz. Het was een prachtige dag qua, weer, samenwerking en sfeer. Tekst en foto's: Everline van Hooff, leerkracht en ICC'er op de Theresia schoo l