De zilversmid en zijn werkplaats

Doelgroep
VO
Tijdsinvestering
twee lesuren
Genre
Beeldend, Cultureel erfgoed
Kosten
€2,50 per leerling
AANBIEDER

Museum Krona

Meer info en reserveren:

Telefoon: 0413 26 34 31

Email: info@museumvoorreligieuzekunst.nl

Website: museumvoorreligieuzekunst.nl

Het edelsmeden is een ambacht dat al duizenden jaren bestaat en ook bij velen wel bekend zal zijn. Welke technieken de zilversmid gebruikt en welke voorwerpen er door de geschiedenis heen door de zilversmid gemaakt zijn, is waarschijnlijk veel minder bekend. Met dit project gaan de leerlingen zelf aan de slag met het maken van hun eigen reliekhouder voor iets wat hen heel dierbaar is. De leerlingen bekijken tijdens het museumbezoek de tentoonstelling ‘De schatten van Münster’ en doen daarmee inspiratie op om op school een reliekhouder te kunnen maken.

Voorbereidende les

Tijdens de voorbereidende les wordt er een inleiding gegeven over reliekhouders. Voor de docenten wordt er informatiemateriaal aangeleverd om de lessen voor te bereiden. Na het stukje theorie wordt er aan de leerlingen de opdracht gegeven om op te schrijven welke spullen voor hen heel dierbaar zijn en welke objecten zij dus in een reliekhouder zouden tonen. Met deze objecten gaan ze tijdens het museumbezoek aan de slag.

Bezoek aan het museum

In het museum beginnen de leerlingen met een korte les over edelsmeden: welke materialen en technieken worden er gebruikt en wat zijn voorwerpen die door een zilversmid gemaakt worden? Deze les wordt gegeven door onze zilverrestaurator Huub van der Sanden. Hij is zelf goud- en zilversmid en taxateur van zilverwerk. De perfecte persoon dus om leerlingen iets te leren over edelsmeden. Tijdens de les zullen veel zilveren voorwerpen uit de tentoonstelling ‘De schatten van Münster’ getoond worden.

Inspiratie en vooronderzoek

Na de korte inleiding mogen de leerlingen door de tentoonstelling ‘De schatten van Münster’ en het museum lopen op zoek naar voorbeelden van zilveren smeedwerken om inspiratie op te doen voor hun eigen reliekhouder. Ze maken voorstudies aan de hand van de voorwerpen uit de tentoonstelling.

Op school

Eenmaal terug op school wordt er kort geëvalueerd wat de leerlingen allemaal hebben gedaan in het museum. Daarna gaan de leerlingen hun voorstudies en de opgedane inspiratie verwerken in een ontwerptekening van hun eigen ‘reliekhouder’. Dit ontwerp gaan de leerlingen dan tijdens de lessen beeldende vorming/techniek uitwerken tot een fysieke reliekhouder waarin ze hun dierbare object kunnen tonen.

Doelstellingen

Het project ‘De zilversmid en zijn werkplaats’ is ontwikkeld voor leerlingen uit jaar 1 en 2 en bovenbouw van alle niveaus, die ckv/beeldende vorming in hun pakket hebben. Het project heeft de volgende doelen:

Leerlingen…

  • Leren door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen waarden uit te drukken en om verbeelding vorm te geven.
  • Leren op basis van enige achtergrondkennis en nieuw opgedane kennis te kijken naar beeldende kunst vanuit een zowel functioneel als esthetisch oogpunt
  • Leren mondeling te reflecteren op eigen werk en werk van anderen, zowel dat van medeleerlingen als dat van historische kunstwerken.
  • Leren door middel van het kijken naar andere kunstwerken een beredeneerd oordeel te vormen over de esthetische waarden van zilverwerk en kunnen de positieve elementen bundelen in een eigen ‘hybride’ object.