Geletterd

Doelgroep
VO
Tijdsinvestering
twee lesuren
Genre
Beeldend, Cultureel erfgoed
Kosten
€2,50 per leerling
AANBIEDER

Museum Krona

Meer info en reserveren:

Telefoon: 0413 26 34 31

Email: info@museumvoorreligieuzekunst.nl

Website: museumvoorreligieuzekunst.nl

Tussen 25 oktober en 21 januari vindt er in ons museum de tentoonstelling ‘De stad als klooster’ plaats. Deze tentoonstelling gaat over de lees- en leefcultuur van de middeleeuwse, stedelijke bevolking in relatie tot die van de monniken en nonnen in de stedelijke abdijen. Om de leerlingen meer in aanraking te laten komen met het middeleeuwse boek en de Middelnederlandse literatuur, hebben we een project ontworpen voor de bovenbouwleerlingen van havo en vwo: Geletterd!

Voorbereidende les

Twee weken voor het museumbezoek wordt er een voorbereidende les verzorgd waarin de docent alle informatie over het project kan vinden. De leerlingen krijgen tijdens deze les een korte geschiedenis van de Middelnederlandse literatuur en leren daarmee welke verhalen er precies populair waren in de late-middeleeuwen en leren hoe en door wie boeken werden gemaakt (van het maken van perkament tot en met het boekbinden),

Museumbezoek

Na de voorbereidende les gaan de leerlingen, samen met een docent, naar het museum. In het museum worden de leerlingen eerst rondgeleid door de tentoonstelling ‘De stad als klooster’. Hier wordt de opgedane kennis uit de voorbereidende les kort herhaald en uitgebreid aan de hand van historische voorwerpen, zoals manuscripten, kunstvoorwerpen en gebruiksvoorwerpen voor het maken en lezen van boeken.

Workshops

Na de rondleiding gaan de leerlingen zelf aan de slag. De leerlingen krijgen workshops die in relatie staan tot de tentoonstelling, zoals het kopiëren van een stukje Middelnederlandse tekst, het schrijven van een eigen tekst in de middeleeuwse stijl en het aan elkaar voorlezen van een tekst. Vooral dit laatste is een van de belangrijkste aspecten van de middeleeuwse leescultuur. De leerlingen zijn in totaal ongeveer een uur bezig met deze workshops en rouleren iedere twintig minuten om uiteindelijk aan alle workshops te hebben deelgenomen.

Op school

Eenmaal terug op school of tijdens de volgende les wordt er kort op het museumbezoek teruggeblikt. Er wordt kort samengevat wat de middeleeuwse leescultuur inhoudt en wat de kenmerken zijn van Middelnederlandse literatuur.

Doelstellingen

Dit project is speciaal ontwikkeld voor bovenbouwleerlingen Havo en VWO en heeft de volgende doelstellingen:

Leerlingen…

  • Leren kenmerken van Middelnederlandse literatuur te herkennen, te benoemen en te gebruiken in een eigen geschreven tekst.
  • Leren Middelnederlandse teksten te onderscheiden van hedendaagse teksten en kunnen de verschillen tussen beide soorten benoemen.
  • Leren over de kenmerken van de middeleeuwse lees- en leefcultuur door middel van historische voorwerpen, een mondelinge overdracht van kennis en workshops in het museum.
  • Leren hoe ze Middelnederlandse teksten voor kunnen dragen aan hun medeleerlingen.