Het zal je opa maar zijn

Doelgroep
Groep 6, Groep 7, Groep 8
Genre
Beeldend, Cultureel erfgoed
Kosten
€375,- voor drie lessen inclusief materialen.
AANBIEDER
Judith Abels

Abels Eiland

Judith Abels
06-15076157
E: abelseiland@gmail.com 
W: www.abelseiland.nl

75 jaar vrij en toch leeft de oorlog voor sommigen door.... Het blijft van belang te herdenken, overdenken en de vrijheid te vieren, ook voor jongeren van nu.

Opa was jij een held? Of papa was jou opa een held? Een doodgewone vraag lijkt het met hopend op een fraai antwoord.

Maar waren die gewone mensen zoals jij en ik zo veel heldhaftiger dan wij? Wat is heldendom in tijden van oorlog? Was het allemaal zo zwart wit? Welke verhalen zijn het die je te horen hebt gekregen over de oorlog ver erna? Hoe kijk je aan tegen mensen die een andere keuze hebben gemaakt en wat kun je er nu van leren?

Dit project geeft een inkijkje in keuzes maken in een tijd, waarin eigen meningen en keuzes onder grote druk komen te staan en de gevolgen ervan. Door alle foto's, films, brieven, krantenartikelen, kunstwerken, boeken, verhalen, archieven, en doorgegeven herinneringen van familie of bekenden, heb je misschien wel veel over de tweede wereldoorlog en het gevolg gebundeld in je hoofd. We gaan op zoek naar onze eigen geschiedenis en gedachten over deze oorlog en oorlog in het algemeen en maken hier een persoonlijk, 'dus een gekleurd” herdenkingsboek van. Hierin ga je op zoek naar die dingen, die voor je persoonlijk van belang zijn als je aan de oorlog denkt. Wat je wilt herinneren en juist een plek geven om dan het boek te sluiten. Of wil je iets ontwerpen en maken, waarmee je duidelijker beseft wat vrijheid voor jou persoonlijk betekent.

Opdracht: Een persoonlijk kunstenaars boek maken in woord en beeld met eigen herdenking van oorlog d.m.v. collage-technieken, verschillende materialen, speciale papiersoorten, naald, draad, bijenwas, speciale lijm. Graag ook eigen foto's/ kopieën en aandenkens mee nemen om te verwerken in je boek. Voor de school een ruimte waar de boeken kunnen drogen en eventueel een computer van school met photoshop en printer beschikbaar.