Theaterworkshops

Doelgroep
Groep 1-2, Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8, BSO, Peuters, Leerkrachten
Tijdsinvestering
in overleg
Genre
Theater
Kosten
in overleg
AANBIEDER
Paarse Caravan

De Paarse Caravan

Gabri Wijnakker
info@paarsecaravan.nl

Onze workshops theatersport & improvisatietheater worden vooral ingezet op basisscholen. Ter voorbereiding op de eindmusical van groep of als masterclass tijdens een themaweek: wij geven workshops waarbij we met een groep kinderen gaan werken aan hun eigen theatervaardigheden!

Onze theaterlessen en dramaworkshops gaan, naast de ontwikkeling van dramatische vaardigheden, ook over de ontwikkeling van persoonlijkheidsvormende vaardigheden.

Waarom is (of vinden we) drama belangrijk als vakgebied binnen de basisschool? Wat kan het kind leren van drama? Grofweg is dit te onderscheiden in twee gebieden:

  1. ontwikkeling van dramatische vaardigheden
  2. ontwikkeling van persoonlijkheidsvormende vaardigheden.

Kerndoelen

Onze theaterlessen en theaterworkshops sluiten aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs, en gaan veel verder dan dat.

De kerndoelen van het basisonderwijs op het gebied van Kunstzinnige Oriëntatie zijn:

KERNDOEL 54:
De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

KERNDOEL 55:

De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

KERNDOEL 56:

De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.