Muziekcoaching

Doelgroep
Leerkrachten
Genre
Muziek
Kosten
In overleg
AANBIEDER
Karin Blankert

Karin Blankert

T: 06-40407910
E: info@toonentaal.nl
W: www.toonentaal.nl

Als muziekcoach stop ik zo min mogelijk ín een leerkracht maar haal ik er zo veel mogelijk uít: dus géén voorbeeldlessen imiteren, géén kunstjes aanleren, maar wél inspireren en brengen tot eigenheid en zelfstandigheid.

Muziekcoaching 
Muziekcoaching voor leerkrachten bestaat bij mij uit een combinatie van:

  • individuele gesprekken
  • coaching in de klas
  • en coaching met het team   

Als muziekcoach stop ik zo min mogelijk ín een leerkracht maar haal ik er zo veel mogelijk uít: dus géén voorbeeldlessen imiteren, géén kunstjes aanleren, maar wél inspireren en brengen tot eigenheid en zelfstandigheid.

Individuele gesprekken
Tijdens korte verkennende gesprekken komen jouw eigen kwaliteiten en ideeën in beeld. Wat doe je al op muzikaal gebied? Wat wil je nog leren? Ontdek dat muziek meer is dan zingen en ritmes naklappen. Wat voor een klas heb je? Hoe speel je met muziek in op sociaal-emotionele kwesties in de klas? Hoe laat je muziek aansluiten op andere vakken? Samen maken we een concreet plan voor muziekmomenten in de klas. Deze vloeien voort uit jouw eigen mogelijkheden en wensen, maar ook uit de behoeften van de klas.

Coaching in de klas
Je verzorgt zelf de muziekmomenten in de klas gedurende één of meer weken. Hierbij kijk en help ik één of meer keren mee. Hoe reageren leerlingen? Welke ideeën dragen zij aan? Ga je hier ter plekke op in? Of schuif je het door naar een volgend muziekmoment?

Coaching met het team
Eén of meer keren per jaar is er een teambijeenkomst. Deze bijeenkomst kan voor het hele team plaatsvinden of apart voor de onder-/midden-/bovenbouw. Het doel is uitwisseling. Je laat aan elkaar zien hoe je muziekmomenten vormgeeft op jouw eigen wijze. Welke ideeën krijg je van je collega’s? Welke leerlijn in muziek ontstaat er op jullie school?

De cyclus van individuele gesprekken en coaching in de klas herhaalt zich maandelijks. Zo bouw je in de loop van een schooljaar je eigen muzikale repertoire op. Het jaar hierna kan je kiezen voor verdieping.